חוף סירונית כמה נקיים חופי הים של נתניה? חוף סירונית

המשרד להגנת הסביבה פרסם נתונים אודות ניקיון חופי הים בארץ. החופים בנתניה..

חוף סירונית   

במסגרת תוכנית חוף נקי של המשרד להגנת הסביבה, בוצעו בחודשי הקיץ פעולות אכיפה בחופי הים בסיוע פיקוח על-ידי שוטרי משטרת ישראל, אשר מלווים את הפקחים מטעם הרשות החופית בפעולות הפיקוח ואכיפה, במטרה ליצור הרתעה מול עברייני פסולת בחופי הים ולצמצם את הנזק לסביבה החופית והימית.

בכל שבועיים נבדק ניקיון חופי הים של נתניה, כאשר הציון נע בסקאלה: מלוכלך/ מלוכלך מאוד, בינוני, נקי, ונקי מאוד.

בנתניה חופי הים מוגדרים נקיים נכון למדידה האחרונה שנערכה סוף אוגוסט.
 
הרשויות החופיות הנקיות ביותר (בעלות ציון "נקי מאוד") הן: אשדוד, קריית ים, תל אביב- יפו, גן רווה, הרצליה, בת ים, עכו וחוף השרון. 

המשרד להגנת הסביבה תומך בשנת 2020 ברשויות המקומיות שבתחומן חופים בלתי מוכרזים בהיקף של 10,607,300 מיליון שקל – התמיכה הגדולה ביותר שניתנה עד כה על-ידי המשרד לנושא זה. התקציב ישמש את הרשויות לבצע פעולות ניקוי בחופי ים לא מוכרזים לרחצה שבתחומן וכן יינתן מיקוד מיוחד לנושא הפחתת שימוש בכלים חד-פעמיים.

השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל: "מפגע הפסולת הימית הוא משמעותי ונראה לעין בכל חופי ישראל. במשך כל הקיץ פעל המשרד להגנת הסביבה להגברת הניקיון בחופים על-ידי פעולות הסברה ותמיכה ברשויות החוף בפעולות ניקיון ובאכיפה. תוצאות המאמצים הרבים באות לידי ביטוי בנתונים של מדד ניקיון החופים האחרון לתקופת הקיץ. המשרד ימשיך להשקיע, לתמוך, ולמצוא פתרונות שיצמצמו את הזיהום והלכלוך בחופים של כולנו. אני קוראת לציבור להמשיך ולבוא ליהנות מהחופים הנפלאים שלנו - תוך הפחתה בשימוש בפלסטיק חד-פעמי וכמובן השארת חוף נקי"