ללא חגורות בטיחות האם תושבי נתניה חוגרים חגורת בטיחות?  ללא חגורות בטיחות

לאחרונה ערכה עמותת אור ירוק תצפיות בנתניה על מנת לדגום את מספר הנהגים והנוסעים אשר נוסעים ללא חגורת בטיחות ולאמוד את שיעור השימוש בחגורת בטיחות

<;

תמונה: עמותת אור ירוק  

מתנדבי עמותת אור ירוק ערכו בשבועות האחרונים תצפיות בנתניה במטרה לדגום את מספר הנוסעים ברכב ללא חגורת בטיחות ועל ידי כך לאמוד את שיעור השימוש בחגורת בטיחות בארץ. במסגרת הסקר נצפו 70 כלי רכב ובהם 190 נוסעים. מתוצאות התצפית עולה כי בממוצע 31% מהנוסעים שנבדקו לא חגרו חגורת בטיחות, מדובר בירידה משנה שעברה, אז נצפו קרוב ל 50% נוסעים בנתניה ללא חגורות בטיחות. עם זאת עדין כשליש מהנוסעים בנתניה לא חוגרים חגורות בטיחות.

עמותת אור ירוק: "חגירת חגורת בטיחות ברכב נתפסת בעיני רבים כעניין בסיסי שבלעדיו לא נוסעים, יחד עם זאת מדי שנה אנחנו מופתעים לגלות שנוסעים רבים אינם מקפידים להשתמש באביזר הבטיחות הבסיסי הזה. בהיעדר נראות משטרתית מספקת בכבישים אין מספיק אכיפה והסיכון לנוסעים הוא רב. הוספת ניידות משטרה והגברת הנראות שלהן בכבישים תסייע בהרתעת נהגים שלא חוגרים חגורת בטיחות, או מסיעים נוסעים כשאינם חגורים. אם תהיה הרתעה מספקת בדרכים, כל נוסע ידאג להיות חגור ונוכל לצמצם את מספר הנפגעים".