מימין: מנהל אגף הבטחון בעיריית נתניה יוסי בר, מפקד המחוז אל"מ אריאל בליץ, אילן אברהם וסגן מנהל אגף הבטחון רחמים כרמי 5 כוכבי יופי לעיריית נתניה בתחרות המקלט והמיגון מימין: מנהל אגף הבטחון בעיריית נתניה יוסי בר, מפקד המחוז אל"מ אריאל בליץ, אילן אברהם וסגן מנהל אגף הבטחון רחמים כרמי

עיריית נתניה זכתה ב-5 כוכבי יופי במסגרת תחרות "המקלט והמיגון במרחב האזרחי בישראל יפה 2019"

מימין: מנהל אגף הבטחון בעיריית נתניה יוסי בר, מפקד המחוז אל"מ אריאל בליץ, אילן אברהם וסגן מנהל אגף הבטחון רחמים כרמי

תחרות "המקלט והמיגון במרחב האזרחי בישראל יפה 2019" מאורגנת מטעם "המועצה לישראל יפה" ופיקוד העורף לבחינת מוכנות הישוב לשעת חירום בהיבט תחזוקת ומוכנות המקלטים הציבוריים. בטקס המסכם שהתקיים בשבוע האחרון השתתפו נציגים מרשויות ברחבי הארץ.

התחרות נולדה ביוזמת פיקוד העורף, החל משנת 2010, במטרה לעודד את הרשויות המקומיות להגביר ולשפר את פעילותן בתחום אחזקת המקלטים הציבוריים, תוך הגברת המעורבות והמודעות של הקהילה לחשיבות הנושא.
התחרות כוללת מקלטים ציבוריים, ביניהם גם דו-תכליתיים, שהם מקלטים המשמשים את הקהילה למטרות שונות גם בשגרה. המקלטים המשתתפים נבחנים על פי מספר קריטריונים של מוכנות, חזות ותחזוקה, כולל: חזות פנימית, חזות חיצונית, הימצאות ותקינות מערכות שירותי העזר הנדרשות בחירום, הימצאות ותקינות אמצעי כיבוי ואמצעי תקשורת, נהלי תחזוקה שוטפת, נהלי תגובה בחירום ותיאום ושיתוף פעולה עם פיקוד העורף.