חופי נתניה התפרסמו מדדי איכות החיים בערים הגדולות חופי נתניה | צילום: רן אליהו

נתניה נמצאת במקום השביעי במדד איכות החיים, עלייה של 4 מקומות משנה שעברה, אולם תושבי נתניה לא מרוצים מהכנסותיהם

 

חופי נתניה | צילום: רן אליהו

מדד איגות החיים התפרסם ביום שלישי על ידי הלשכה המאכזית לסטטיסטיקה. 

הדירוג התבסס על המדדים המשותפים ל-14 הערים הגדולות וכולל בין היתר: איכות תעסוקה, ביטחון אישי, תוחלת חיים; בריאות, דיור ותשתיות, השכלה וכישורים, מעורבות אזרחית וממשל, סביבה, רווחה אישית וחברתית, ציפיות ביחס לעתיד, שביעות רצון מהמצב הכלכלי; פנאי, תרבות וקהילה, שביעות רצון מהאיזון בין עבודה לתחומי חיים אחרים ועוד.

נתניה נמצאת במקום השביעי במדד איכות החיים נבין 14 הערים הגדולות (בשנה שעברה היא דורגה במקום האחד עשר). 
נתניה נמצאת במקום השלישי בשלושה מדדים: הערכה עצמית של בריאות, מקרים חדשים של סרטן בקרב נשים, תמותת תינוקות ושביעות רצון מהאיזון בין עבודה לתחומי חיים אחרים. במדד ציפיות ביחס לעתיד נתניה נמצאת במקום ה-13.
מתוך המדדים הזמינים עבור נתניה, ב-26 מדדים מצבה פחות טוב מהממוצע הארצי, וב-17 מדדים מצבה טוב יותר מהממוצע הארצי.
שיעור האבטלה הממושכת בנתניה היא מהנמוכות (13.4% לעומת 22.9% בממוצע ארצי).
מספר המועסקים המרוצים מהכנסתם בנתניה הוא הנמוך ביותר (50.0% לעומת 61.4% בממוצע הארצי). ההכנסה החציונית ברוטו מעבודה למשק בית עומדת על 16,754 ש"ח לעומת 17,394 ש"ח בממוצע ארצי.
אחוז התאונות הקטלניות מתוך התאונות בדרכים עירוניות בנתניה גבוה יותר מפי שניים מהממוצע הארצי (3.32% לעומת 1.59%, בהתאמה).
אחוז הפסולת הממוחזרת נמוך מהממוצע הארצי, 13% בנתניה לעומת22%.