הנבחרת הנשית של עיריית נתניה נתניה במקום הרביעי עם מספר הנשים במועצת העיר הנבחרת הנשית של עיריית נתניה | צילום: רן אליהו

לרגל יום האשה הבינלאומי, נבדק הייצוג הנשי ברשויות המקומיות. מתוך 74 הערים המדורגות בדירוג ראשי רשויות של דן אנד ברדסטריט, רק בנתניה מכהנת אישה בתפקיד ראש העיר

מבין הערים הגדולות, נתניה במקום הרביעי עם 22% נשים המועצת העיר.

מבין הערים הגדולות, מובילה עיריית באר שבע עם כ-3%3 נשים המכהנות במועצת העיר, ירידה בהשוואה לשנה שעברה שבלטה עם 37% ייצוג נשי. תל אביב נדחקה מהמקום הראשון, השנה עם ייצוג נשי של 26% אחריה בולטת גם עיריית חיפה בה כ- 26% מחברות מועצת העיר הן נשים. נתניה כאמור במקום הרביעי עם 22% ייצוג נשי במועצת העיר. נתניה הינה העיר היחידה בקרב הערים הגדולות בדירוג, בה מכהנת אישה בתפקיד ראש העיר.


פעילות קהילתית - נתניה במקום הרביעי עם מספר הנשים במועצת העיר

אפרת שגב, סמנכ"ל פיתוח עסקי בדן אנד ברדסטריט: "אחוז הנשים הממוצע במועצות העירוניות הינו נמוך מאוד ועומד על 16% בלבד. ייצוג הולם ושוויוני הינו מרכיב מהותי בניהול התקין של כל עיר וביכולת שלה לתת מענה לצרכים של כלל תושביה. 
השונות הרבה בנתוני הערים רק מחזקת את העובדה שאי השוויון המגדרי במועצות הערים אינו מחויב המציאות וניתן לשינוי באמצעות הגברת המודעות לחשיבות הנושא ויצירת סביבת עבודה המעודדת שיח מגוון לטובת שיפור איכות חייהם של התושבים"