הליכה רגלית בשכונות העיר לקידום הבריאות הליכה רגלית בשכונות העיר לקידום הבריאות הליכה רגלית בשכונות העיר לקידום הבריאות | תמונה: עיריית נתניה
גמלאים ותיקים מתנדבים בתכנית עירונית משותפת לאגף איכות הסביבה ואגף הרווחה-מחלקת התנדבות
במסגרת כנס גמלאים ותיקים שסיכם שנת פעילות, זכו המתנדבים לתעודות הוקרה על פועלם בתחום איכות הסביבה. 

לתכנית שותפים ג'ויינט ישראל, המשרד להגנת הסביבה והחברה להגנת הטבע.

12 גמלאים מתנדבים מנתניה בליווי הדס יליניק מהחברה להגנת הטבע המרכזת את פעילות הקבוצה בעיר, מרינה אלישע – מנהלת מח' חינוך סביבתי ואתי יוזף – מנהלת מחלקת התנדבות, השתתפו בכנס סיכום פעילות שהתקיים בחירייה. בכנס, הציגו המתנדבים את הפרויקט הקהילתי אותו מובילים בעיר "הליכה משפיעה" וקיבלו תעודות הוקרה על פועלם.

במהלך הפרויקט נחשפו המתנדבים לחשיבות ויתרונות ההליכה ולמדו כיצד להיות מודעים לסביבתנו במהלך ההליכה. לאחר הנחייה של 10 מפגשים בחרו המתנדבים לקדם את פרויקט "הליכה משפיעה" בה משלבים הליכה רגלית בשכונות העיר לקידום הבריאות, לצד מעקב והצעות ייעול ושיפור.