מהו אחוז בני הנוער בנתניה שעובר תיאוריה בפעם הראשונה? מהו אחוז בני הנוער בנתניה שעובר תיאוריה בפעם הראשונה? מהו אחוז בני הנוער בנתניה שעובר תיאוריה בפעם הראשונה?

חברי קבוצת הנוער של עמותת אור ירוק לכבוד שניאור חשין בנתניה ערכו את סקר בנתניה, לפיו 30% מבני הנוער בעיר עברו את מבחן התיאוריה בפעם הראשונה

עמותת אור ירוק: "יש לקדם את לימודי התיאוריה במסגרת לימודי בית הספר וכן להוסיף בחינת בגרות בתיאוריה" 

 

35% מבני הנוער עברו את מבחן התיאוריה בפעם השנייה ו-3% עדיין לא הצליחו לעבור אותו. היתר עברו את המבחן בפעם השלישית או הרביעית שניגשו.

כל אדם המעוניין בהוצאת רישיון נהיגה במדינת ישראל מחויב לעבור את מבחן התיאוריה, הבוחן את הידע של הנבחן בחוקי התנועה, בתמרורים השונים ומשמעותם, הבנת כללי השתלבות בתנועה ואת ההיכרות של הנבחן עם הרכב ותפעולו.

כיום נוהגים המועמדים לקבלת רישיון נהיגה, ללמוד למבחן התיאוריה באופן עצמאי באתרי האינטרנט השונים או בעזרת חוברת לימוד לתיאוריה.

עמותת אור ירוק: "מבחן התיאוריה אינו מספיק בכדי לאפשר לצעירים לקבל רישיון נהיגה כיוון שהוא לא מאפשר למידה יסודית של הנושאים התיאורטיים הקשורים בבטיחות בדרכים וכללי הנהיגה. בכדי לשנות זאת על יש לקדם את לימודי התיאוריה במסגרת לימודי בית הספר וכן להוסיף בחינת בגרות בתיאוריה. הטמעה של לימודי התעבורה והזהירות בדרכים בבתי הספר, תוביל לכך שהנהגים הצעירים יהיו בשלים יותר לנהיגה ויבינו בצורה מעמיקה יותר את כללי הבטיחות והזהירות בדרכים".