הנבחרת הנשית של עיריית נתניה נתניה: במקום הרביעי עם מספר הנשים במועצת העיר הנבחרת הנשית של עיריית נתניה | צילום: רן אליהו

מתוך 74 הערים המדורגות בדירוג ראשי רשויות של דן אנד ברדסטריט, רק ב-4 מהן מכהנת אישה בתפקיד ראש העיר (אור יהודה, רמת השרון, נתניה ויהוד). נתניה הינה העיר היחידה בקרב הערים הגדולות בדירוג, בה מכהנת אישה בתפקיד ראש העיר

מבין הערים הגדולות, נתניה במקום הרביעי עם 19% נשים המועצת העיר.

עיריית תל אביב מובילה עם כ-35% נשים המכהנות במועצת העיר. אחריה בולטות גם עיריות באר שבע עם כ-30% ועיריית חיפה בה כ- 26% מחברות מועצת העיר הן נשים, נתניה כאמור במקום הרביעי עם 19%.
מובילה עיריית תל אביב יפו עם כ-35% נשים המכהנות במועצת העיר. אחריה בולטות גם עיריות באר שבע עם כ-30% ועיריית חיפה בה כ- 26% מחברות מועצת העיר הן נשים.

פעילות קהילתית - נתניה: במקום הרביעי עם מספר הנשים במועצת העיר

אפרת שגב סמנכ"ל פיתוח עיסקי בדן אנד ברדסטריט ישראל: "דירוג דן אנד ברדסטריט לערים משגשגות מראה באופן ברור, במרבית הערים המובילות בדירוג (דירוג של 74 ערים), אחוז הנשים במועצת העיר הינו גבוה יותר מהממוצע הארצי. נתונים אלו מראים ששילוב נשים בהנהלת העירייה ובמנגנון קבלת ההחלטות מסייע לשגשוגן של ערים אלו, ומעידים על חשיבות הייצוג ההולם בניהול התקין של העיר"