קהילה בטוחה תלמידי כיתות י' מתנדבים בקהילה "קהילה בטוחה" | תמונה: העמותה לחינוך הבלתי פורמאלי

המתנדבים מצטרפים לסיורים המשטרתיים הקיימים בעיר ועוזרים  בפעילויות המשטרתיות השונות ברחבי העיר 
הפעילות ההתנדבותית "קהילה בטוחה" כוללת בני נוער מכלל בתי הספר בעיר ופעילותה החלה כבר לפני שבוע

"קהילה בטוחה" | תמונה: העמותה לחינוך הבלתי פורמאלי

בני הנוער, שהתחילו התנדבותם עברו הדרכה בתחנת המשטרה עברו הדרכה ע"י רביב דגה, מפקד נקודת שיטור מרכז העיר, שהסביר למתנדבים הצעירים על תפקיד המתנדב במשטרה, על הפעילויות השונות בהם ישתתפו בני הנוער ועל הסמכויות אותן יקבלו כמתנדבים במשטרה. הנערים והנערות נפגשו עם חבלן משטרה ולמדו על דרך פעולתו ועל תפקידו של החבלן.

מהי "קהילה בטוחה"

מדובר בקבוצת התנדבות של המחלקה לחברה ונוער בעמותה לחינוך בלתי פורמאלי, הפועלת בנתניה כבר עשר שנים. בקבוצת ההתנדבות, מתנדבים בני נוער בשיטור הקהילתי, כחלק מתוכנית מעורבות חברתית והתפתחות אישית בבית הספר.
הפעילות נעשית בשת"פ עם התוכנית "עיר ללא אלימות" בראשותה של נגה אהרוני .
הדר לוי, רכזת קבוצות התנדבות במחלקה לחברה ונוער מסרה לנתניה נט שמדובר באחת הקבוצות ההתנדבותיות היוקרתיות בעיר. שת"פ עם המשטרה ועם "עיר ללא אלימות" מניב תוצאות. כרגע מתגבשת תוכנית המשך לכיתות יא' יב'.
על המתנדבים והמתנדבות לתת 60 שעות התנדבות למען הקהילה במהלך כיתה י'. בני הנוער שהתקבלו לקבוצת "קהילה בטוחה", עברו מיונים וראיונות לפני קבלתם לתוכנית 
השנה נפתחו בשל הביקוש הרב שתי קבוצות של קהילה בטוחה: קבוצה במרכז העיר, אותה מלווה מתן זכות, מפקד בסיס מרכז העיר וקבוצה נוספת בצפון העיר, אותה מלווה המשקי"ת סיון זית, מפקדת בסיס צפון העיר.
בני הנוער ישתתפו פעם בשבוע בסיורים יחד עם שוטרים קהילתיים ומתנדבים מבוגרים. תפקיד המתנדבים לשמש כאמור ככוח עזר באמצעות סיור בניידות, שמירת הסדר בשכונות, סיוע באבטחת אירועים עירוניים והשתתפות בחיפוש אחר נעדרים.