תיבת איסוף התחפושות תחפושות לפורים יאספו במרוכז לתושבי נתניה תיבת איסוף התחפושות

מיזם עירוני-חברתי למען איסוף תחפושות בנתניה. השבוע יפוזרו מכלי איסוף במוקדים מרכזיים בעיר במטרה לתת מענה למחזור ושימוש חוזר של התושבים בתחפושות
מיזם עירוני וחברתי יפה עבור תושבי נתניה ייצא לדרך השבוע:

איסוף תחפושות מרוכז לכל תושבי שכונות העיר. בתחילת השבוע יפוזרו מכלים לאיסוף תחפושות בכל מרכזי קהילה ותרבות בעיר, בקניון עיר ימים, השרון, מרכז אלון, בניין העירייה וכן ברחוב תל חי, וייצמן 22 ובצורן 6.
בהמשך התהליך, בכל יומיים לערך יאספו התחפושות למטרת מיון ואריזה ולאחר מכן יועברו לרובע הרלוונטי.
יצוין כי מטרת הפרויקט היא לתת מענה למחזור ושימוש חוזר של התושבים בתחפושות.
המיזם החשוב עבור חג הפורים הממשמש ובא כולל את כל המרכזים הקהילתיים ומתבצע באמצעות אגף שכונות ורובעים במנהל התפעול העירוני.