עובדי עיריית נתניה מתגברים את מערך האבטחה עובדי עיריית נתניה, נרתמו לתגבר את מערך האבטחה בעיר עובדי עיריית נתניה מתגברים את מערך האבטחה

עובדי עיריית נתניה, מאגפים שונים, נרתמו היום לתגבר את מערך האבטחה של מוסדות החינוך ברחבי העיר

במטרה לעבות את מערך אבטחת גני הילדים ומוסדות החינוך, הונחו עובדי עיריית נתניה לחרוג מסדר יום עבודתם הרגיל, כדי לבצע משימות אבטחה במוסדות החינוך ולסייע למערך הפיקוח העירוני גם באמצעות סיורים יזומים ברחבי השכונות.

בתוך כך עשרות מעובדי העירייה ביצעו היום משימות אבטחה, ביניהם ניתן למצוא את יגאל רובין, נהג ראש העיר, שלמה שולמן, עוזרה של ראש העיר, ומוטי דוק עוזרה של סגנית ראש העיר, הד"ר אביטל לאופר- שנעדרו היום מעבודתם הסדירה בלשכה לטובת אבטחת אשכולות גנים וביצוע סיורי ביטחון שוטפים בשכונות העיר.

"זהו צו השעה" אמרו שולמן ורובין בתגובה והוסיפו "בהנחייתה של ראש העיר, מרים פיירברג-איכר, עזבנו את סדר היום הרגיל שלנו והתייצבנו בגני הילדים. ביטחונם של ילדי נתניה הוא לפני הכל, נקווה לימים שקטים בקרוב".