אבן יהודה בין שלוש המועצות המקומיות והאזוריות החזקות בישראל אבן יהודה

חברת Coface BDi פרסמה את דירוג היציבות הפיננסית השנתית של הרשויות המקומיות בישראל, בו נמצא כי המועצה המקומית אבן יהודה היא מהמובילות בכל הקשור לחוזק הרשות

במסגרת הדירוג נבדקו על ידי Coface BDi כלל הרשויות בישראל מבחינת חוסן פיננסי, מוסר תשלומים, יעילות והתנהלות פיננסית יציבה, זאת באמצעות מדדי מידע של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, דוחות כספיים של הרשויות ומאגרי מידע הנמצאים ברשות החברה. בהמשך לכך נמצא כי אבן יהוד מדורגת במקום השלישי מכלל המועצות המקומיות והאזוריות בישראל.
אבי הררי, ראש מועצת אבן יהודה "המשמעויות בפועל של הדירוג הן אפשרויות גדולות יותר של השקעה ברווחת התושב. ההתנהלות הפיננסית היציבה שלנו כמועצה מאפשרת לנו לתת הרבה יותר לתושבים והדבר מתבטא מדי שנה בתקציבי הרשות ובשירותים שאנחנו מעניקים לתושבים – בחינוך, ברווחה, בבינוי ובחזות העיר."
הררי הוסיף כי "הדירוג במיקום הגבוה ממשיך את הדירוגים הגבוהים של השנים האחרונות, והוא תולדה של התנהלות אחראית, ועבודה קשה של כלל הגורמים במערכת, בראשם חברי המועצה ועובדיה."