ההזדמנות של נתניה להשפיע על צריכת החשמל תמונה: canva

כולנו חשופים לסכנות הנוגעות למשבר האקלים, ומחפשים בשגרת חיינו דרכים לתרום למאבק. איך אפשר להשפיע באופן אישי על מזעור ההתחממות הגלובלית? הכתבה הזאת היא ההזדמנות ללקיחת אחריות פרסונלית ביחס לצריכת חשמל

בקרב המגזר הביתי השימוש במכשירי החשמל הינו סמל לנוחות ואיכות חיים, אולם לצריכה זו השלכות סביבתיות מקומיות וגלובליות הקשורות באספקת הביקוש העולה לחשמל. בשנים האחרונות נעשים מאמצים רבים להפחתת צריכת החשמל ופליטות גזי החממה.

אחת הדרכים שנועדו לצמצם את אותן השפעות שליליות של צריכת חשמל ותהליך הבנייה היא התקן הישראלי לבנייה ירוקה (ת"י 5281). בתקן מוצעות קטגוריות לבחינה ומדדים להגדרת מבנה ירוק. הקטגוריות מתייחסות לנושאים כגון: אנרגיה, מים, חומרים, פסולת, בריאות, תחבורה ועוד. פרויקט בינוי זוכה בהגדרה של "בניין ירוק" במידה והוא עומד ברשימות התקן ומקבל דירוג של 1-5 כוכבים (פרטים נוספים באתר המועצה הישראלית לבניה ירוקה).
למה דווקא נתניה? העיר, כחלק מפורום הערים העצמאיות - "פורום ה-15", הייתה אחת ערים החלוצות הארץ בהטמעת התקן הישראלי לבניה ירוקה במרחב הבנוי. כיום, ניתן לראות מבנים שעומדים בתקן הירוק בשכונות עיר ימים, קרית השרון ורמת חן. המבנים אמנם נראים ככל מבנה אחר, אך הם בעלי מפרט בניה משופר ואמורים להטיב הן עם האנשים שגרים בהם, והן עם הסביבה.

החל מחודש מרץ 2022 הפך התקן הישראלי לבנייה ירוקה למחייב, ובהדרגה כל תחילת בניה תחויב בעמידה בדרישות התקן הירוק. ההנחה היא כי חיוב הבנייה בתקן צפוי להביא לצמצום של פליטות גזי החממה ממבנים, לצמצום של כ-30% בצריכת החשמל ובכמות הפסולת. כמו כן הוא צפוי להעלות את רמת איכות החיים בזכות שימוש בחומרים ידידותיים יותר לסביבה ולאדם.
משרד האנרגיה, בשיתוף עם אוניברסיטת בן גוריון, בוחנים את ההשפעה של מגוון גורמים, ובמיוחד תקן הבנייה ירוקה, על צריכת החשמל של משקי בית. ממצאי המחקר יסייעו לקידום צעדים להתייעלות וחסכון בצריכת חשמל. במסגרת המחקר ייבחנו מאפייני צריכת חשמל במשקי בית באמצעות מונה חכם שיותקן בארון החשמל ללא עלות, ובעזרת שאלונים שיסייעו להבין את עמדות הציבור בנוגע לאיכות הסביבה והשפעתן על צריכת החשמל. זאת ההזדמנות של תושבי נתניה לקחת חלק במהפכה הירוקה.
במהלך המחקר, המשתתפים יוכלו לקבל נתונים מפורטים על צריכת החשמל בביתם באמצעות אתר שיהיה נגישה ממחשב או טלפון סלולרי. בעזרת הנתונים ניתן יהיה לאתר מכשירים זוללי חשמל או לזהות התנהגות בזבזנית, במטרה להביא לחיסכון מרבי באנרגיה. ההתקנה איננה דורשת שינוי במערכת הקיימת בדירה ואיננה נראית כלפי חוץ: כל שנחוץ הוא חיבור אינטרנט.

בשלב הראשון מוזמנים תושבי העיר אשר דירתם/ביתם נבנו אחרי שנת 2000 (הן אלו שדירתם/ ביתם ניבנה עפ"י התקן הישראלי לבנייה ירוקה ובין אלו שלא), להירשם לקחת חלק במחקר, להתחיל לנהל את צריכת האנרגיה בביתם ולתרום למאמץ הגלובאלי של הפחתת פליטות גזי חממה.

לפרטים נוספים והרשמה למחקר ניתן להשאיר פרטי קשר בטופס המחקר.