בית ספר תמר אריאל מקום ראשון לתמר אריאל בתחרות הלאומית לרובוטיקה והנדסה בית ספר תמר אריאל

בתחרות הלאומית לרובוטיקה בהנדסה שהתקיימה בשבוע האחרון זכה בית ספר תמר אריאל במקום ראשון  –

בית ספר תמר אריאל 

תלמידי בית הספר תמר אריאל זכו במקום הראשון בהצגת פוסטר מדעי, שהינו דרך להצגת מחקר בעולם ההיטק והאקדמיה באופן מתומצת וויזואלי. צורת הצגת ידע זו נפוצה בכינוסים מדעיים בינלאומיים  

הפוסטר המדעי כולל את המרכיבים הבאים: הקדמה, מטרות ושאלות מחקר, שיטות מחקר (כולל ציוד וחומרים), תוצאות (שכוללות טבלאות ואיורים), דיון ומסקנות, המלצות והשלכות לעתיד.

בתחרות הארצית הציגו תלמידים מכל רחבי הארץ (250 פרויקטים) ממגוון רחב של נושאים.
התחרות מנתה ארבע קטגוריות שאחת מהן היא הפוסטר המדעי. בקטגוריה זו כל צוות נדרש להציג את תהליכי החשיבה שהתבצעו בעת התכנון, הבנייה, ההרכבה של המערכת, החשמל והחיישנים והבקרה של המערכת ההנדסית.
הדגש היה על עיצוב הפוסטר כולל בהירות הקריאה והנראות הכללית של הפוסטר, זרימת מידע הגיוני בפוסטר, שימוש מושכל בדיאגרמות, תרשימים ותמונות.
על התלמידים היה להציג בפני כמה שופטים בכמה סבבים את התוצר שלהם ולהראות הבנה ובקיאות במחקר האקדמי שעשו.