עיריית נתניה עיריית נתניה זכתה במגן "עשור הצטיינות" עיריית נתניה

מגן "עשור הצטיינות" הוענק לעיריית נתניה בתחרות "המקלט והמיגון במרחב האזרחי בישראל יפה"

"עשור של הצטינות" 

תחרות "המקלט והמיגון במרחב האזרחי בישראל יפה לשנת 2021" הגיעה לסיומה עם זכייתה של עיריית נתניה במגן "עשור הצטיינות".

צוות השיפוט העביר לראש העיר, מרים פיירברג-איכר, את סיכום התרשמות צוות ההערכה לאחר שביקר במקלטים ברחבי העיר ועל בסיס ביקורם, העניקה ועדת התחרות 5 כוכבים לעיריית נתניה.

צוות ההערכה ביקש לציין לשבח את הפעילות של עיריית נתניה בטיפוח תחזוקת המקלטים לרווחת התושבים ולהיערכות הלאומית לשעת חירום.

"קבלו את הערכתנו העמוקה על קידום מטרות התחרות ברשות המקומית. הודות למודעותכם לערכי איכות חיים וסביבה לצד מוכנות לשעת חירום גם בעת שגרה", כתב צוות השיפוט.