בית ספר אלדד נתניה  יוזמה חדשה באלדד -  הכרת נושא זיהום הים בית ספר אלדד נתניה 

מסלול המחוננים הפועל בבית ספר אלדד בכיתות ז'-ח' – יצא ביוזמה חדשה בשיתוף קמפוס מדעי הים הפועל ברופין, מכמורת

בית ספר אלדד נתניה 

במהלך היוזמה החדשה נחשפים התלמידים לנושאים כגון: הסביבה הימית: התאמות אורגניזמים לחיים באזור הגאות והשפל, הפלנקטון הימי ותרומתו לעמודת המים הכרות עם קבוצת אורגניזמים ימיים הנסחפים בזרמי המים , גורמים המשפיעים על שרידותם בעמודת המים, זיהום הים וסביבתו החופית, דיגום פלנקטון על גבי סירת מנוע וחשיפה לציוד דיגום מדעי.
לאחר שייחשפו למידע התאורטי, יאספו התלמידים בחוף הים פסולת מוצקה, בשטח קבוע, ימיינו ויבנו גרף היסטוגרם עם הפסולת שנאספה, כאשר גובה תכולת כל צינור ייצג את השכיחות היחסית של המזהם ליחידת שטח.

היוזמה נולדה כחלק מחזון בית הספר שחרט על דגלו את ערכי הקיימות והעמקת הידע הסביבתי וביקש להצטרף לאג'נדה בנושא שהולכת ותופשת תאוצה. לדברי אודי פרידריך, מנהל התיכון השש-שנתי, במסגרת זו ישנה גם התייחסות לערכים של מצוינות אישית ואנושית, תוך מחויבות ורגישות לחברה ולכדור הארץ בו אנו חיים.
שותפי היוזמה הם צוות מחנכי כיתות המחוננים, רכזת מסלול מחוננים והצוות הפדגוגי של המרכז הימי רופין.

מיצג זה יבנה באשכול הפיס בבית הספר "אלדד" כאשר מטרת העל היא הסברה וחשיפה לנושא זיהום הים לכל תלמידי בית הספר.
גילת סיימון, מנהלת אגף העל יסודיים במינהל חינוך וחברה: "אגף החינוך העל יסודי מקדם יוזמות בתחום קיימות, סביבה וצדק חברתי כחלק מתפיסה ערכית המעודדת תלמידים לקחת אחריות על הסביבה ולפעול באופן אקטיבי לצמצום בעיות סביבתיות כגון פסולת, זיהום אויר ועוד. ברכת הצלחה לתלמידי אלדד במיזם החדש!"