ביקור ועדת הפרס בתיכון ריגלר תיכון ריגלר זכה בפרס החינוך המחוזי ביקור ועדת הפרס בתיכון ריגלר

קרית חינוך חמ"ד "ריגלר" בנתניה זכתה בפרס החינוך של משרד החינוך לשנת הלימודים תשפ"ב והומלצה לפרס החינוך הארצי

ביקור וועדת הפרס בתיכון ריגלר

‏תיכון "ריגלר" בנתניה, בניהולו של אורי כהן, זכה בפרס החינוך המחוזי של מחוז תל אביב במשרד החינוך והומלצה על ידי מנהלת מחוז תל אביב חיה שיטאי לקבלת פרס החינוך הארצי לשנת הלימודים תשפ"ב.
הוועדה בחנה בתי ספר וגנים בקריטריונים של למידה משמעותית, מענה לצרכי התלמידים, אקלים בית ספרי, ערכי מדינת ישראל, שותפות הורים, תרבות ארגונית ועוד.
מנהלת המחוז, שיטאי ברכה את מנהל בית הספר ואת הצוותים החינוכיים על היותם מובילי דרך חינוכית ייחודית, על יצירתיות וחדשנות ועל היותם מודל להתנהגות מקצועית איכותית. "אנו עומדים כיום אל מול האתגר הגדול של שמירה על שגרה ככל שניתן, קידום תלמידנו והבאתם להישגים הנדרשים חרף הקשיים שמציבה בפנינו תקופה זו. אני מאמינה כי בכוחכם להוביל ולהצעיד את המערכת לעבר חדשנות פדגוגית, ליזום ולייצר פתרונות מתאימים לכל אתגר", אמרה שיטאי.

נימוקי הזכיה

בית הספר "ריגלר", השייך לחמ"ד הוא בית ספר מקיף שש-שנתי לבנים ולבנות. בשנה האחרונה שולב בבית הספר מסלול "אורות" לבנות מהמגזר התורני בחמ"ד. המסלול מונה כ-70 בנות בחט"ב שמבקשות להתחנך במסלול תורני אולפני.
הצוות החינוכי-מקצועי הוא צוות מסור שמכיל ומוביל את תלמידיו להעצמה בכל המישורים. תרבות העבודה בבית הספר במהלך השנים האחרונות, יחד עם תהליכי חניכה והעצמה ושיטות הוראה ייחודיות הובילו לעלייה משמעותית בהישגי התלמידים, במעורבות החברתית ובאחוז התלמידים והתלמידות המתגייסים לשירות משמעותי בצה"ל או לשירות לאומי.
בבית הספר כיתות ומרחבי למידה חדשניים, חדרי מחשבים ומעבדות, חדרי ספח, ספרייה ומרחבי הכלה.
בנוסף בבית הספר הוקם מתחם ספורט ייחודי (נינג'ה) שעוצב על ידי התלמידים בכיתות החנ"מ.
המוסד החינוכי מפתח ומיישם דרכים מגוונות ללמידה מצמיחה המעניקה ללומדים ערכים, ידע ומיומנויות לשגשוג במציאות משתנה. כל זאת תוך קידום הישגיות, חדשנות, יצירתיות ומצוינות לימודית וחברתית. המוסד החינוכי מיישם מגוון חלופות בהוראה-למידה-הערכה ומפתח סביבות למידה מגוונות (פיזיות ומקוונות) התורמות לפיתוח מיומנויות של למידה עצמאית ושיתופית.
בבית הספר קיימות מגוון תוכניות הפועלות לקידות ההכלה ושילוב התלמידים כמו: תכנית מעברים-"מכינה קדם תיכונית"- תכנית ייחודית לתלמידי כיתות ט' לפני המעבר לתיכון.
מרכז שלבי"ם – שער לעתיד בטוח. מסגרת המציעה לתלמידים סיוע לימודי פרטני כמענה לקשייהם. המרכז פועל כל יום בבית הספר בין השעות 17:00-13:00 , ובוגרי בית הספר מלמדים בו.
קורסים לתלמידים- תלמידי כיתות שח"ר מקבלים קורסים שונים במטרה לייצר מוטיבציה ותחושת שייכות לביה"ס.