תמונה: עיריית נתניה התחרדות בית הספר או הקפדה על נהלים? תמונה: עיריית נתניה 

בבית הספר הממלכתי דתי תמר אריאל בנתניה דרשו השנה לרכוש במרוכז חצאיות בית ספר ספציפיות העומדות ב"תקן". חלק מההורים זועמים "איך לוקחים בית ספר ממלכתי דתי והופכים אותו לבית ספר חרדי פחות מחודש לפני פתיחת שנת הלימודים?" 

בית ספר תמר אריאל | תמונה: עיריית נתניה 

השבוע נשלח מכתב להורי תלמידות בית ספר תיכון תמר אריאל (שפירא) בנתניה ובו בין השאר נאמר כי הבנות נדרשות לחולצה עם צווארון עגול ושרוול באורך מחצית הזרוע  וכן חצאית תלבושת בית ספר עם סמל שניתן לרכוש בבית הספר במרוכז, או חצאית מקסי באורך הקרסול. 
"איך לוקחים בית ספר ממלכתי דתי והופכים אותו לבית ספר חרדי פחות מחודש לפני פתיחת שנת הלימודים. הילדה תסכים להפוך להיות דוסית ביום אחד"? זועמת אחת האמהות "בתור אישה במדינת ישראל אני לא הייתי רוצה לקום בוקר אחד ולגלות שאני דוסית בלי שהסכמתי לזה" הוסיפה
אמא אחרת אמרה "פשוט חוצפה שאין שניה לה! לא יאומן שדבר כזה קורה. הילדה שלי רוצה לעבור בית ספר בגלל הסיפור הזה". "אני בהחלט לא הולכת להפוך את הבת שלי לחרדית. היא תלבש חצאיות שמכבדות את בית הספר שאמור להיות ממלכתי דתי ולא בית יעקב או בר אילן".

תגובת הנהלת בית הספר

סעיף התלבושת בתקנון בית הספר נשאר כפי שהיה לאורך השנים. ההגדרה לבנות היא חולצה עם סמל, ושרוול עד אמצע האמה. חצאית תקנית הוגדרה כחצאית עד הברך. לצערנו בשנים האחרונות אנו עדים להתעלמות של הבנות מהגדרת התקנון, וחלק גדול מהן מגיעות בחצאית קצרה מאוד שאינה הולמת את רוח ביה"ס,  השייך לחמ"ד.

כדי להתמודד עם תופעה זו, הוחלט להנהיג חצאית תלבושת, שאורכה יהיה עד הברך, כפי שמוגדר בתקנון. הבנות תוכלנה לרכוש חצאיות באופן מרוכז במחיר שווה לכל נפש.

ברצוני  לציין כי החלטה זו התקבלה בשיתוף וועד ההורים של ביה"ס, לאחר מחשבה ושיקול דעת.

בבית הספר תמר אריאל אנו דוגלים במדיניות של כבוד, הכלה ואהבה כלפי כל אוכלוסיית התלמידים, איננו מחפשים בציציות של תלמידנו מחוץ לשעות הלימודים, יחד עם זאת הדרישה לכבד את תקנון ביה"ס. המשקף את רוח ביה"ס,  היא דרישה לגיטימית, הנהוגה בכל בתי הספר.

תגובת משרד החינוך

התקנון אושר על ידי הנהלת בית ספר ונציגות ההורים. הוא הולם את השקפת החמ"ד ובשל כך איננו מתערבים בנושא.