תלמידי שרת קיבלו הסמכה ירוקה תהליך הסמכת גנים ובתי ספר כמוסדות ירוקים נמשך תלמידי שרת קיבלו הסמכה ירוקה

בתי הספר שרת וקמפוס דורה לאומנויות קיבלו הסמכה ירוקה. עיריית נתניה "המטרה - להגיע לכל ילד ולהכליל תכניות, פעילויות וחוויות ובתוך כך - להטמיע ערכים של קיימות ושמירה על משאבי הטבע במוסדות החינוך"

אורח חיים בריא לבית ספר שז"ר נתניה 

קמפוס דורה לאומנויות וכן תיכון שרת הוכרזו לאחר תהליך הסמכה ארוך וממושך כבתי ספר ירוקים.

ההחלטה בנושא התקבלה השבוע, לאחר שוועדת ההסמכה של משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה קבעו שבתי הספר ראויים לתואר "ביס ירוק".

הוועדה התרשמה מהפרויקט הקהילתי של קמפוס דורה לאומנויות, שאימץ את גן מסילות במטרה להעלות מודעות בקרב התלמידים, ההורים והתושבים לשמירה על ניקיון המקום וחשיבות טבע עירוני בשכונה. כמו כן, צויינו לשבח הלמידה החוץ כיתתית ופיתוח מרחבים ירוקים בבית הספר.
בבית הספר שרת, הציג מנכ"ל ביס שרת – רוני גבאי את החזון הבית ספרי וה"אני מאמין", כאשר צוות הקיימות הציג את העשייה הענפה לא רק במקצועות הליבה אלא בתוכניות לימודים נוספות שבאו לידי ביטוי בדיפלומטיה, בערבית, גיאוגרפיה בנושא משבר האקלים, יוזמות של המנהיגות הירוקה כמו הצבת מיכלי מיחזור, מעבר לכלים רב פעמיים, פרוייקט קהילתי לצמצום השימוש בכלי רכב ועידוד השימוש באופניים, נראות בית ספרית ועוד...בהמשך הציגו תלמידי שרת את הידע הרב שצברו עם השנים בתחום משבר האקלים, כיצד הצליחו להעלות מודעות בקרב המשפחות ובתוך כך - להוביל לשינוי התנהגות. 

המפקחות מטעם משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה ציינו בחוות דעתם: "נראה כי בתי הספר פעילים מאוד ומקדמים אורח חיים מקיים בקרב תלמידים, מורים וקהילה, ניכר כי תחום הקיימות בא לידי ביטוי בתוכנית הלימודים ובבתי הספר היסודיים ניתן לראות בקלות את היישום בתוכנית הלימודים ולמרות שבתיכון יש קושי לקדם הסמכה לבית ספר ירוק, הפתיע ביית הספר שרת בתוכנית לימודים ייחודית ומגוונת המהווה דוגמא לבתי ספר נוספים."

עוד הוסיפה מרינה אלישע, מנהלת מח' חינוך סביבתי, כי עיריית נתניה באמצעות אגף איכות הסביבה ומינהל החינוך מקדמים את החינוך לקיימות בעיר, מעודדים גני ילדים ובתי ספר לקבל ליווי באמצעות הרשת הירוקה, לקחת חלק בתוכניות ויוזמות סביבתיות, לכתוב תוכנית לימודים ולגשת להסמכה.  

מעיריית נתניה נמסר "הסמכה לבית ספר ירוק דורשת עבודה רבה ומעמיקה, כולל עמידה בשישה קריטריונים, שנקבעו על ידי משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה ובהם: כתיבת תוכנית לימודים בית ספרית המשלבת את נושאי הסביבה לפחות ב-4 מקצועות שונים, צמצום משאבים כגון: חשמל, מים, ציוד מתכלה ועוד, נראות בית ספרית, קידום פרויקט קהילתי, הכשרת מורים והקמת קבוצת מנהיגות ירוקה".