בית ספר ברקאי | עיריית נתניה  "נעשתה הגרלה ללא ידיעת ההורים" בית ספר ברקאי | עיריית נתניה

הורים שרשמו את בניהם לבית הספר תלמוד תורה "ברקאי" דורשים לפתוח כתה א' נוספת במוסד מאחר ואין מקום לכל הילדים שהתקבלו, חלקם אחים של תלמידים שכבר לומדים במקום. בעירייה טוענים "איחוד אחים אינו מהווה קריטריון מחייב לשיבוץ"

בית ספר ברקאי | עיריית נתניה

עשרות הורים שרשמו את בניהם לבית הספר תלמוד תורה "ברקאי" הופתעו לגלות שעיריית נתניה החליטה לעשות הגרלה בין 47 תלמידים שהתקבלו לכיתה א' בבית הספר. מתוך 47 רק 34 תלמידים חדשים צפויים להתקבל לבית הספר וכל שאר התלמידים עתידים להתפזר בין בתי ספר שונים בנתניה, חלקם אחים של תלמידים שכבר לומידים באותו בית ספר.

ההורים חוששים כי הילדים ישובצו למוסדות חמ"ד – חינוך ממלכתי דתי, זאת בניגוד להשקפותיהם הדתיות. ההורים, המגדירים עצמם חרד"לניקים – בעלי אורח חיים דתי לאומי חרדי, דורשים לפתוח כתה א' נוספת במוסד. לטענת ההורים קיים מבנה באולפן קליטה הצמוד לבית הספר שלא נמצא בשימוש ובו ניתן להשתמש עבור כיתה נוספת "נעשתה הגרלה ללא ידיעת ההורים ולא ניתנת תשובה להורים מי התקבל ומי לא ואנחנו לא מוכנים להתפשר כי בית ספר ברקאי הוא היחיד שיכול לתת לנח מענה לחינוך שאנחנו מחפשים לילדים שלנו" אמרה אחת האמהות שלא יודעת אם בנה יתחיל ללמוד בבית ספר ברקאי בשנת הלימודים הקרובה.

תגובת העירייה 

אופן השיבוץ לביה"ס נעשה על פי תקנות הרישום הקבועות בחוק.

על פי מדיניות הרישום הקבועה בתקנות בחוק ומעוגנת בחוזר מנכ"ל - הקרטריונים לשיבוץ הינם:
בית ספר עוגן ומרחק גיאוגרפי.
במקרים של ביקוש יתר, יש לקיים הגרלה.
הביקוש לביה"ס ברקאי לכתה א׳ היה גבוה לעומת יכולת האכלוס של המבנה . לנוכח העובדה שניתן לפתוח כתה א׳ אחת בלבד , נערכה הגרלה בהלימה לנדרש בחוק . ההגרלה הייתה במעמד נציגות הורים עירונית, יועצת משפטית ונציגות מחלקת הרישום.
התשובות תשלחנה בימים הקרובים.

כמו כן חשוב להדגיש בנוגע לאיחוד אחים, שמינהל החינוך העירוני משתדל לעשות ככל האפשר בנושא, אך עם כל הרצון הטוב, איחוד אחים אינו מהווה קריטריון מחייב לשיבוץ.

כמו כן יצויין כי העשייה לאורך השנים, לטובת בית הספר ברקאי הינה משמעותית ותמיד ממקום טוב ככל שאפשר לסייע.