Science sisters  תוכנית "קבוצת אחיות" Science Sisters Science sisters 

תכנית להעצמת תלמידות בתחום המדעים, תחל לפעול בנתניה בתחילת חודש ינואר 

Science sisters 

תכנית להעצמת תלמידות "קבוצת אחיות" בתחום המדעים מיועדת לתלמידות כיתות ו', כאשר מכל כיתה תבחרנה שתי תלמידות, שישתתפו לאורך השנה ב- 12 מפגשים מקבילים, כאשר חניכות התכנית תפגשנה עם נשים מובילות בתחום המדע בארץ ובעולם.

קבוצות האחיות ינהלו קשר אחת עם השנייה בעזרת סיורים משותפים במתקני מדע שונים וביקורים הדדיים, יפגשו עם מובילות ומומחיות. חניכות התוכנית יכירו לעומק את נשות המפתח והמדעניות אותן יפגשו ויזכו לסדנא או הרצאה שלה.

התכנית תלווה על ידי מנטורית מהפלנתניה.

עם סיום השנה הראשונה של התוכנית יוקם מועדון "SiS Big" שמטרתו להמשיך ללוות ולהעצים את התלמידות שהשתתפו בתוכנית בדרכן להיות המובילות בתחום המדע בעיר, בארץ ובעולם.

התלמידות תשתלבנה בתחומי המדעים בחטיבות הביניים ותמשכנה להוביל ולהיות חלק מהפעילויות המדעיות בעיר.

תוכנית "SiS נוגעות בכוכבים" נהגתה מתוך צורך להגדיל את מספר הנשים העוסקות בתחום המדע כקריירה ולהכיר אותו בשלב מוקדם בחיים בו בחירות ראשוניות של עניין ושאיפות מתגבשות.

את התכנית גיבשו מינהל החינוך העירוני, אגף לחינוך יסודי וחטיבה צעירה וכן היכל התרבות העירוני והפלנתניה. התוכנית תתקיים במימונה של עיריית נתניה, כאשר הורי הבנות יתבקשו להשתתף בדמי עלות של 50 ש"ח למפגש ובסה"כ 600 שקל לכל התכנית.

טובה דולב, ראש מינהל חינוך וחברה: "מזה מספר שנים שילבנו בחינוך העל יסודי בהצלחה אדירה תכנית דומה הנקראת: 'סודקות את תקרת הזכוכית'. אנו זוכים לראות עליה משמעותית של בנות הניגשות לחמש יחידות לימוד במתמטיקה ובשאר המקצועות המדעיים. אני מאמינה שאם נתחיל כבר בגיל צעיר לעודד בנות ולייצר מוטיבציה לשאוף ולהאמין בעצמן שהן יכולות ומסוגלות, נזכה להרחבה ניכרת של בנות המשתלבות במקצועות מדעיים החשובים להתפתחות המשק. "

נורית גבאי, מנהלת אגף חינוך יסודי וחטיבה צעירה: "המיזם פותח מתוך אמונה ותפיסה חינוכית שבה כל אחת יכולה, תפקידנו לפתח, להעצים ולאפשר לתלמידות שלנו לחלום ולהגשים מתוך בחירה ותשוקה לנושא".

שלי גרינברג, מנהלת הפלנתניה" התכנית מחברת בין אחיות. חברה אחת לחברתה, קבוצה אחת לשותפתה, נערה אחת לאישה"