8 דגלים כחולים לשמונת החופים של נתניה צילום: עיריית נתניה

נתניה העיר הראשונה בארץ שכל חופיה הוכרזו בתו האיכות הבינלאומי - "הדגל הכחול".

במסגרת תכנית הדגל הכחול, זו העונה השנייה בה כל חופי העיר ימשיכו להניף את תו האיכות הבינלאומי- "הדגל הכחול". זוהי העיר היחידה בארץ שכל חופיה קיבלו את הדגל הכחול!

תוכנית הדגל הכחול מעניקה לחופי רחצה ולמרינות, העומדים בתנאי התוכנית, תו איכות סביבתי בינלאומי- "הדגל הכחול". מדובר בתוכנית וולנטרית בינלאומית, המופעלת על ידי הקרן לחינוך סביבתי –FEE.

ציון שדה מנהל אגף חופים "חוף מקבל את הדגל הכחול אחרי שהוכח כי עומד בתקן הבינלאומי של התוכנית. על מנת לקבל את הדגל הכחול על החוף לעמוד בקריטריונים נוקשים רבים, ביניהם; איכות המים, ניהול סביבתי, בטיחות, נגישות, שירותים חינוך סביבתי ומידע לציבור".

כל חוף נבחן על ידי ועדה לאומית שחבריה הם נציגים של משרדי ממשלה שונים, ארגוני מצילים וגורמים ירוקים. המלצותיה מועברות לוועדה בינלאומית המוסמכת להעניק לחוף או למרינה את הדגל הכחול. הדגל ניתן לשנה אחת וכל שנה יש לחדשו. חופים מוכרזים ומרינות הזוכים להשתייך לתוכנית נהנים מסימן למצוינות סביבתית המוכר ברחבי העולם.

עיר הדגלים הכחולים

ראש העיר מרים פיירברג- איכר הפועלת במסירות מתמדת למען רווחת תושביה דואגת לחופים, לתיירות בעיר וגם השנה, השקיעה משאבים רבים בשדרוג החופים לטובת חווית בילוי איכותית לתושבי העיר ומבקריה, כאשר השקעה זו נאמדת בלמעלה מ-1.5 מיליון שקלים. במסגרת ההשקעה בוצעו עבודות שדרוג, שיפוץ ופיתוח נרחבים בחופים.

כיאה לעיר ולפיירברג העומדת בראשותה, גם השנה זכתה העיר בתו האיכות "הדגל הכחול" וזוכה להניף את הדגל הכחול בכל חופיה. מדובר בהישג אדיר, נתניה היא העיר הראשונה בארץ שזוכה להניף 8 דגלים כחולים בכל שמונת חופיה.

יוסי דורון, מחזיק תיק החופים, הפועל למען החופים בעיר, נמצא כעת במגעים עם נציגים וזכיינים לגבי הוזלת מחירי החניה והמוצרים בחוף. כמו כן פועל למען הנהגת פעילות קהילתית בחופים ופועל בשיתוף פעולה עם מחזיק תיק הנוער ליצירת תכניות ופעילויות לצעירים.

על מנת לעמוד בסטנדרט קבלת תו האיכות "הדגל הכחול", פיירברג ודורון פועלים למען שדרוג, פיתוח, יצירת פעילויות בחופים ודואגים לערוך מספר רב של בדיקות מים קפדניות על מנת לעמוד בסטנדרט הבינלאומי. הם דואגים שיעשו זאת לכל שמונת החופים וכשבאים לבקר את החופים, הביקורת מצוינת ונותנת אינדיקציה על מה צריך לשפר אם בכלל.

חינוך ומצויינות - 8 דגלים כחולים לשמונת החופים של נתניה