צילום: fotolia עיריית נתניה קבעה קריטריונים חדשים להסעת תלמידים צילום: fotolia

בימים האחרונים גיבשה עיריית נתניה קריטריונים חדשים להסעת תלמידים ברחבי העיר 

צילום: fotolia

ההחלטה לשינוי בהסעות התלמידים התקבלה לנוכח הגידול בתלמידים הנרשמים לבתי ספר על אזוריים ובמטרה להתמודד עם העלייה בהיקף תקציב ההסעות, בהתאמה לכך. זאת כאשר השיפוי ממשרד החינוך בגין ההסעות הסתכם בחמישית בלבד מתקציב העירייה בהסעות העומד על כ – 55 מיליון שקל.

מינהל החינוך פתח לפני מספר שנים את אזורי הרישום במטרה לאפשר לתלמידים ולהורים מנעד רחב יותר של מענים חינוכיים ולאפשר להם ללמוד את מה שמעניין אותם.
במקביל - העמידה העירייה לרשות אותם תלמידים מערך הסעות, במימון מלא של העירייה. כיום – עם הגידול במספר התלמידים המוסעים הוחלט לחייב אותם בתשלום סמלי בגין ההסעות, כאשר עיקר העלויות הינו בסבסוד עירוני.


הקריטריונים החדשים שגובשו

1. במוסדות החינוך העל יסודיים – כל התלמידים הזכאים (מעל 3 ק"מ) והמוסעים לכיתות הייחודיות ישתתפו ב-100 שקלים לחודש.
2. מי שיעדיף כרטיסיה, יקבל במימון הרשות עבור הלוך וחזור.
3. במוסדות החינוך היסודיים – כל הזכאים המוסעים (מעל 2 ק"מ), ישתתפו ב-100 שקלים לחודש.
4. תלמידי מוסדות החינוך: אמי"ת עמיטל, רועי קליין, מורשת זבולון, עוזיאל, תחכמוני ויונתן ישתתפו בסך של 50 ₪ (משרד החינוך משתתף בחלק מעלות ההסעה).
5. תלמידי קמפוס דורה לאומנויות – כל הזכאים ישתתפו ב- 100 שקלים לחודש (מעל 2 ק"מ).
התלמידים שאינם זכאים בטווחים של 1.5 - 2 ק"מ בכיתות א'-ד' ותלמידי כיתות ה'-ו' בטווחים של 2 - 3 ק"מ אשר יהיו מעוניינים בהסעה ישתתפו ב-200 ש"ח.