מרכז ללימוד אנגלית  מרכז חדש ללימוד אנגלית יפתח בנתניה מרכז ללימוד אנגלית

האגף לחינוך יסודי בעיריית נתניה, בשיתוף עם הפיקוח על האנגלית במשרד החינוך - יזם הקמה והפעלה של שלושה מרכזי למידה עירוניים לתלמידי בתי הספר היסודיים. המטרה - קידום מצויינות, הישגים והעשרה בשפה האנגלית בקרב תלמידי היסודיים

מרכז ללימוד אנגלית 

עיריית נתניה פתחה שני מרכזי אנגלית במרחב צפון-מרכז: בבתי הספר נעמי שמר ואורגד ובמהלך חודשי מרץ אפריל יפתח מרכז שלישי בדרום העיר – בביה"ס רזיאל.

המרכזים פועלים בתום יום הלימודים ומאפשרים רצף חינוכי-לימודי-חברתי לאורך היום, כאשר פעילות המרכזים מלווה ע"י מורות מקצועיות לאנגלית מטעם משרד החינוך וההורים משתתפים בדמי השתתפות סמליים.
נורית גבאי, מנהלת אגף היסודיים: "מרכזי האנגלית מאפשרים מפגש בין תלמידים מבתי ספר שונים וכן למידה משותפת ומשמעותית. כמו כן, מאפשרת הפעילות במרכזים, למידה בקבוצות קטנות, התנסות חוויתית, שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, המעודדות העשרה, יזמות וביטוי אישי."
התכנית היא במימון אגף היסודיים במינהל החינוך והיא מקודמת מתוך תפיסה עירונית של יצירת מענים דיפרנציאליים לילדי העיר.
בתי הספר היסודיים המשתתפים בפרוייקט הם: נועם, הלל צור, נעמי שמר, אורגד, בארי, ברקאי, ישורון, יבנה, ביאליק, וצופיה. בדרום - רזיאל, אהרון דוידי, יגאל אלון, נורדאו, אורות רשי. אמית עמיטל ושז"ר.