משרד החינוך ישקיע בבניית חצר לימודית בבית הספר שורשים בנתניה

תמונה: משרד החינוך 

משרד החינוך יוצא השנה בתקצוב רחב היקף, בסכום כולל של כ-10 מיליון שקלים, לפיתוח ובינוי של למעלה מ- 30 חצרות לימודיות וסביבות למידה חוץ כיתתיות. עד שנת 2021 תושלם הקמתם של חצרות ב-207 מוסדות חינוך, בכל רחבי הארץ, בסכום כולל של 70 מיליון ₪. התקצוב יוקצה בהתאם לכללי התקצוב הדיפרנציאלי ותוך מתן עדיפות לרשויות במדרג סוציואקונומי נמוך וממדי טיפוח גבוהים. במסגרת זו ישקיע משרד החינוך בשיפוץ חצר בית הספר שורשים בנתניה.

החצר הלימודית החדשה משמשת סביבת למידה לכל דבר: היא מוצלת וכוללת מערכי ישיבה שמאפשרים העברת שיעור מחוץ לכיתה."כאשר תלמיד יוצא להפסקה, אין זה אומר שהוא פוסק מללמוד. חושיו מתחדדים, הוא סקר, פעיל ופתוח לסביבתו, וחצר לימודים אסתטית ומזמינה מעצימה תהליכים חינוכיים אלה" נמסר ממשרד החינוך

לדברי שמואל אבואב, מנכ"ל משרד החינוך: "היציאה לחצר, בהתאם לתפיסת עולם שאנו מקדמים, היא המשך ישיר של תהליך הלמידה. כאשר תלמיד יוצא להפסקה, הלמידה שלו אינה פוסקת, ואולי אף מועצמת: חושיו מתחדדים, הוא סקרן ופעיל, ומכאן שיש לראות בחצרות בתי הספר כמרחב לימודי לכל דבר. אנו מתקצבים בניית 207 חצרות לימודיות חדשות, שישמשו סביבת למידה לכל דבר: הן מוצלות וכוללות מערכי ישיבה שמאפשרים העברת שיעור מחוץ לכיתה; חלקן מזמנות עיסוק בפעילות גופנית, וחלקן כוללות מידע שימושי וחוויתי".

המהלך הינו חלק מתוכנית חומש מקיפה להתאמת המבנה החינוכי לצורכי המאה ה-21 ומשקפת תפיסת עולם חינוכית, לפיה היציאה לחצר היא המשך ישיר של תהליך הלמידה. חצר בית-הספר היא סביבת החיים של התלמידים ואחד המקומות המשמעותיים בחייהם. מבני בית הספר והחצרות שסביבו מהווים סביבה חינוכית-לימודית כוללת בה פועלים ילדים, מורים, הורים וקהילה. החצר צריכה לספק את המרחבים ואת המתקנים לפעילות הספורטיבית והמשחקית המבוקרת וכן את אלו המאפשרים משחק ושעשוע, נופש והפוגה. עם זאת היא צריכה לאפשר למידה אקראית ומכוונת, תהליכי חיברות ולהציע מגוון מקומות המאפשרים תהליכים אלו.