הסמכת בית ספר ברקאי לירוק בית ספר ירוק נוסף בנתניה הסמכת בית ספר ברקאי לירוק

בית הספר התורני ברקאי הוסמך כבית ספר ירוק בוועדת ההסמכה שהתקיימה ביום חמישי האחרון במשרד להגנת הסביבה

הסמכת בית ספר ברקאי לירוק

בנתניה קיימים כבר 21 בתי ספר ירוקים ו-37 גני ירוקים. ביום חמישי הוכרז גם בית הספר ברקאי כבית ספר ירוק.

ההכרזה התקבלה במעמד מנהל בית הספר ברקאי, מנהלת מח' חינוך סביבתי בעיריית נתניה, המורה המוביל וכן נציגי קבוצת המנהיגות הירוקה, אשר הציגו בפני וועדת השיפוט את 6 הקריטריונים הדרושים להסמכה לביס ירוק.
בית הספר מקדם מספר שנים אורח חיים בריא ומקיים ומטמיע מדיניות לצמצום משאבים ופיתוח מרחבים ירוקים, בליווי אגף איכות הסביבה וחב' קומיוניטי – המדריכה גלי גרוס, בדגש על קיימות על פי ההלכה והמקורות.
במעמד זה, הציג מנהל בית הספר את החזון הבית ספרי כולל תכנית הלימודים הסביבתית שבאה לידי ביטוי כבר בכיתה א', הנוגעת לצמצום צריכה, הכשרות מורים, נראות בית ספרית, קבוצת מנהיגות ירוקה ופרוייקט קהילתי, שהינו אימוץ חוף ק.צאנז וכן קיום ימי שיא סביבתיים וקהילתיים.
מרינה אלישע, מנהלת מח' חינוך סביבתי מציינת כי עיריית נתניה משקיעה משאבים רבים בהטמעת אורח חיים מקיים ושמירה על שטחים פתוחים בעיר בכלל ובמערכת החינוך בפרט, ופועלת כבר מהגיל הרך בנושאים הסביבתיים.