אילוסטרציה | צילום: סיון נצח  סכסוך עבודה בנושא סייעת שנייה בגני הילדים בנתניה אילוסטרציה | צילום: סיון נצח

הסתדרות המורים הכריזה על סכסוך עבודה בנושא סייעות בעיר וכן על שביתה מתוכננת 

אילוסטרציה | צילום: סיון נצח 

הסתדרות המורים העבירה ביום ראשון האחרון מכתב למשרד העבודה והרווחה ובו הודיעה על סכסוך עבודה עם עיריית נתניה ושביתה ביום רביעי ה- 2.12.2019.

במכתב צוין כי עיריית נתניה פועלת באופן שפוגע קשות בתנאי העבודה של הגננות בעיר זאת חרף פניות בעל פה ובכתב בנושא.
עיריית נתניה אינה דואגת לשיבוץ סייעת שנייה בגני ילדים שבהם תלמידים בגילאי 3-4

"למרות פניות רבות שהעירייה קיבלה מאיתנו בנושא, בכתב בעל פה ולמרות שהתקן מחייב הפעלת גן בהרכב של גננת ושתי סייעות, שעבורו העירייה מקבלת תקציב ממשרד הפנים. למרות כל זאת, העירייה ממשיכה להתעלם מההנחיות הנ"ל ופועלת בניגוד לנהלים.

בין היתר, העירייה לא שולחת סייעת מחליפה לסייעת שנעדרת, מוציאה סייעת מגן אחד ומעבירה אותה לגן אחר ואף לעיתים נמנעת מהצבת סייעת שנייה מלכתחילה, כך שהגן נותר לפעול בתקן חסר" נמסר מהסתדרות המורים 

יושבת ראש המחלקה לגננות בהסתדרות המורים, ענת דדון אמרה כי "לא יתכן שרק שני מבוגרים ישגיחו על גן שבו יש למעלה מ-30 ילדים. מספיק שילד אחד יהיה זקוק להחלפה והמבוגר השני בגן נותר לבד לטפל בעשרות ילדים בגן. משרד החינוך לא פועל להגנת הזכויות של הגננות המועסקות אצלו. הוא אינו מתערב בנושא ומפקיר את הגננות והילדים לבד במערכה. אנחנו לא ניתן לכך יד. לא סתם נקבע בדוח טרכטנברג שהכנסת ילדים בני 3 למערכת החינוך הציבורית מחייבת תוספת של מבוגר אחראי בגן".

תגובת העירייה

מדובר בסכסוך שהוכרז במספר רשויות מקומיות נוספות אחרות מלבד נתניה ומתייחס לבעיות שאינן מאפיינות רק את העיר נתניה.
עיריית נתניה מאיישת בפועל גני ילדים בגילאי 3-4 ,בשתי סייעות גננות קבועות בכל הגנים בהם 27 ילדים ומעלה, וזאת מעבר לתקן שבתקצוב משרד החינוך, המוגבל לגנים בהיקף של 30 ילדים ומעלה בלבד.

בניגוד לנטען עיריית נתניה מעולם לא ניידה סייעת שניה לגן שחסרה בו סייעת בודדת .
במקרים חריגים בהם נעדרות סייעות בהיקפים גדולים ולא צפויים, כגון שבוע שעבר בו נעדרו בבת אחת ללא הכנה מוקדמת 28 סייעות , נאלצה העיריה לתת עדיפות למילוי מקום בגנים בהם נעדרה סייעת בודדת אשר בלעדיה לא ניתן היה לפתוח את הגן כלל.
כמו כן נרתמת העיריה לאייש גנים בסייעת "מחליפה לגננת " במקרים בהם משרד החינוך עצמו אינו מצליח למלא את מקומה של גננת חולה
עיריית נתניה מקיימת חמ"ל קבוע מדי בוקר לצורך התמודדות עם מנגנון מורכב זה של מאות סייעות גננות ב 400 גנים, אשר מודיעות על היעדרותן זמן קצר לפני פתיחת יום הלימודים ולא תמיד עולה בידה לצערה בהתראה קצרה כזו , למלא את כל החסרים בעובדות ראויות מתאימות וזמינות בשכר ובתנאים שאין לעירייה האפשרות החוקית להוסיף או לשפר.
העירייה נמנעת ככל הניתן מלנקוט בגישה הקלה והבלתי מידתית של סגירת גן הילדים שעתידה לגרום נזק רב לילדי הגן והוריהם היוצאים בשעות בוקר לעבודתם ואינם ערוכים לאפשרות סגירת הגן ללא כל התראה
הננו תקווה כי ארגון הגננות ימנע מגרימת סבל מיותר לכלל ילדי הגן והוריהם ויפעל בשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות למציאת פתרונות מוסכמים לרווחת כל הנוגעים בדבר.