ביקור בקונגו  כנס קיימות ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו ביקור בקונגו

המרכז הפרנקופוני באקדמית נתניה יזם כנס קיימות ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו. במסגרת ההכנות לכנס ביקרה הגב' קלוד גרונדמן-ברייטמן, יו"ר הקמפוס הפרנקופוני לראשונה בקונגו, במטרה להעמיק היחסים בין המדינות

ביקור בקונגו 

כנס הקיימות יעסוק בנושאי אנרגיה, ניהול משאבי מים, איכות הסביבה. בנוסף, יתמקד הן בסוגיות פנים של קונגו והן בסוגיות אזוריות הנוגעות לקונגו ולשש המדינות הגובלות בה.

במסגרת ההכנות לכנס הוזמנה הגב׳ קלוד גרונדמן-ברייטון, יו"ר הקמפוס הפרנקופוני במכללה האקדמית בנתניה לביקור עבודה בקינשסה. לביקורה הצטרף מנכ״ל המשרד לשיתוף פעולה אזורי ד״ר יוסף דרזנין. השניים נפגשו עם נשיא הסנט, שר לאיכות הסביבה והפיתוח, שר המשאבים ההידראולים והחשמל, נשיא המועצה הכלכלית-חברתית, והשר לאיכות הסביבה, תיירות ומנהל העיר קינשאסה .בביקור סוכמו תכני הכנס שעתיד להתקיים בחודש מרץ 2020.

ד״ר יוסף דרזנין, מנכ״ל המשרד לשיתוף פעולה אזורי הדגיש את הידידות בין ישראל לבין הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ואת נחישותה של ישראל להעצים את הקשר בין המדינות בנושאי חקלאות, מים אנרגיה וסביבה.

הגב׳ קלוד גרונדמן-ברייטמן, יו"ר הקמפוס הפרנקופוני במכללה האקדמית בנתניה אמרה "כבוד גדול למכללה להוביל כנס כה חשוב שידון בשאלות החיוניות בתחום הקיימות, המים, החקלאות, הפיתוח והחינוך העומדות בפני הרפובליקה הדמוקרטית של הקונגו יבשת אפריקה כולה".

פרופ' יעקב הרט, נשיא האקדמית נתניה "אני רואה בקשרים עם ממשלת קונגו הזדמנות נהדרת לבטא את יכולותינו המגוונות לצד הקניית ידע אקדמי וכלים פרקטיים, וגאה לעודד תרומה חברתית ואקדמית גם מחוץ לגבולות ישראל".