אילוסטרציה | fotolia חמישה תיכונים מנתניה ברשימת התיכונים המצטיינים  אילוסטרציה | fotolia

חמישה בתי ספר תיכונים מנתניה - אורט גוטמן, אלדד, ריגלר, תמר אריאל ושרת – זכו להימנות על בתי הספר העל יסודיים המצטיינים לשנת תשע"ט

 

משרד החינוך פרסם את רשימת 288 בתי הספר (חטיבות עליונות) המצטיינים והערכיים בישראל, שזכו בתגמול כספי בגין שיפור בהישגיהם הערכיים, החברתיים והלימודיים בשנת הלימודים תשע"ט, כאשר עובדי ההוראה באותם בתי ספר יזכו במשכורת הקרובה לתגמול כספי חד פעמי.

ברשימת בתי הספר הזוכים חמישה בתי ספר תיכונים מנתניה: אורט גוטמן, אלדד, ריגלר, תמר-אריאל ושרת.

ממשרד החינוך נמסר, כי הקריטריונים לתגמול מכוונים לבתי"ס שחוללו ע"פ מגוון מדדים שינוי משמעותי ביותר בקרב הלומדים ולא רק לבתי"ס בעלי ההישגים הגבוהים ביותר.

בין המדדים: מניעת נשירה, קליטת תלמידי חינוך מיוחד, גיוס לצה"ל, שירות אזרחי, אחוז הזכאות לבגרות, אחוז ההצטיינות במבחני הבגרות ומידת השיפור.

התגמול הדיפרנציאלי מחושב ע"פ שיעור השיפור שביצעו בתי"הס ביחס לשנה הקודמת וע"פ שיעור השיפור שקידמו את תלמידיהם ביחס לרמתם. הדגש ניתן על שיעור השינוי.

שר החינוך, הרב רפי פרץ "למערכת החינוך יש תפקיד חשוב בעיצוב פני החברה, ואני רואה באנשי החינוך, מנהלים ומורים, את עמוד האש שמוביל את המשימה החשובה הזו. אני רוצה לנצל את ההזדמנות כדי להודות למנהלים ולמורים שזכו בפרס. ההישגים שלהם ראויים לכל הוקרה והערכה. ישר כח.

מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב: "החינוך לערכים הוא אחד מהנדבכים הגדולים והחשובים שמערכת החינוך מקדמת. העידוד לפעילות בתנועות נוער, ארגוני נוער, מעורבות בקהילה או קידום של מיזמים חברתיים מצמיחים מנהיגות צעירה, נוער מעורב ומשנה פני מציאות. בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר נערות ונערים שלוקחים חלק פעיל בתוך החברה, מסייעים לילדים עם צרכים מיוחדים או לקשישים ולמשפחות נזקקות. כל זה לא יכול להתרחש ללא הרוח והעבודה החינוכית שמובילים יחד המנהלים והמורים. פרס החינוך מהווה הזדמנות לעצור ולומר להם תודה".

טובה דולב, ראש מינהל חינוך וחברה: "אני גאה על ההתמדה, ההובלה ועל שימת דגש על ערכים ומצויינות וכן על שיפור מתמיד ומציאת מענים לכל תלמיד."