ראש העיר וראש מינהל החינוך בהאקתון החינוכי | צילום: רן אליהו שיא חדש באחוז הזכאות לבגרות בנתניה ראש העיר וראש מינהל החינוך בהאקתון החינוכי | צילום: רן אליהו

מנתונים שפרסם השבוע משרד החינוך עולה כי חל גידול נוסף באחוז הזכאות לבגרות בנתניה. ראש העיר מרים פיירברג איכר "אני גאה בתלמידי העיר על הצלחתם"

ראש העיר וראש מינהל החינוך בהאקתון החינוכי | צילום: רן אליהו

אחוז הזכאות לבגרות בנתניה עומד כיום על 79%, עלייה של למעלה מ- 6% בהשוואה לשנת הלימודים הקודמת. מדובר בנתון המהווה עלייה נוספת ורצופה באחוז הזכאים במהלך השנים האחרונות.

נתון נוסף נוגע לשיעור התעודות שעומדות בדרישות סף אקדמיות, שעלה מ – 57.5% בתשע"ז ל – 64.5% בתשע"ח.
ראש העיר, מרים פיירברג-איכר הביעה סיפוק מהנתונים והערכה רבה לכל העושים במלאכה. יחד עם זאת, מתחה ראש העיר ביקורת על פרסום הנתונים, שאינם לוקחים בחשבון את השונות שבין הישובים והערים במדינה ובהתאמה - את המאמץ הדיפרנציאלי שנדרש מכל ישוב, להגיע לתוצאות.
פיירברג: "משרד החינוך יוצר בפרסומי תוצאות הבגרות סגרגציה חברתית, כאשר הוא מפרסם אחוזי זכאות גבוהים לישוב שאין בו תיכון כלל ו/או כל תושביו נמנים עם האלפיון העליון. התנהלות זו של משרד החינוך מתעלמת לחלוטין מהשונות שקיימת במדינה, נותנת חיזוק לערים שלא קלטו עולים ואין בהן אוכלוסייה בעלת חתך סוציו-אקונומי נמוך."
בהמשך הדגישה: "את הפרס הגדול צריכות לקבל ערים שהחתך הסוציו-אקונומי שלהן אינו גבוה, שקלטו עליה וחיבקו את החוליה החלשה שבחברה ויש להן יותר מתיכון אחד בישוב בלשון המעטה ולמרות זאת הצליחו - במשאבים עירוניים - להגיע להישגים מדהימים כפי שעשינו אנו. אני רוצה להודות למנכ"ל העירייה, לראש מינהל החינוך, טובה דולב, לגילת סיימון, מנהלת אגף העל יסודייים ולכל צוות מינהל החינוך ובעיקר למנהלים ולמורים היקרים שעושים עבודת קודש, מחבקים את כולם באהבה ומצליחים באופן יוצא מן הכלל להגיע להישגים אלו. אני גאה בתלמידי העיר על הצלחתם."
ראש מינהל החינוך, טובה דולב הדגישה כי ההישג מרשים במיוחד, לנוכח ההטרוגניות הרבה של אוכלוסיית התלמידים בנתניה ולנוכח הגידול במספר התלמידים החרדים, שאינם ניגשים לבגרות מסיבות אידיאולוגיות.
עוד ציינה דולב כי אם לוקחים בחשבון את אחוז הזכאות המשוקלל של בתי הספר העירוניים, מבלי לכלול בתוכם את התלמידים החרדים שכאמור אינם ניגשים לבחינות הבגרות ומבלי לכלול את התלמידים שאינם לומדים בנתניה - אחוז הזכאים גבוה הרבה יותר, כך שמדובר בהישג חסר תקדים.
דולב: "אני גאה במיוחד בנתוני הנשירה הנמוכים בעיר נתניה ( 0.4% לעומת 12% בנתון הארצי) המעידים על כך שבתי הספר המקיפים והטכנולוגיים מהווים מענה משמעותי עבור תלמידי העיר"