אילוסטרציה | fotolia בלי טלפונים סלולריים בבתי הספר בנתניה? אילוסטרציה | fotolia

המשנה לראש העיר, אהרן אורגד קורא להסדרת סוגיית הטלפונים הסלולרים בכל מוסדות החינוך בעיר

סוגיית השימוש בטלפונים סלולאריים חכמים בקרב תלמידי החינוך היסודי בעיר עלתה על סדר היום של וועדה שהתכנסה בראשותו של המשנה לראש העיר, חבר המועצה אהרון אורגד, יו"ר וועדת החינוך העירונית, בהשתתפות נציגי הורים מבתי הספר: שמרית אור, רימלט והרצוג שפועלים נמרצות בנושא וכן יו"ר וועד ההורים בשמרית אור שבירכה על היוזמה והבטיחה את שיתוף הפעולה המלא של וועד ההורים לקראת ההמלצות שתנתנה להורים שמטרתן היא שימוש מושכל בטלפון החכם, הפקת תועלת ממנו וקיטון בזמן מסך מזיק.
עוד השתתפו בוועדה: נציגת מועצת הנוער העירוני ובכירי מינהל החינוך ובהם טובה דולב, ראש מינהל חינוך וחברה בעירייה, נורית גבאי, מנהלת החינוך היסודי בעירייה ושלומי רוקח, ראש מטה החינוך במינהל החינוך בעירייה.
במהלך הישיבה, הציגו ההורים את ההשלכות הקשות של השימוש בניידים חכמים ובהם: פגיעה קשה בהתפתחות כישורים חברתיים, פגיעה בריכוז ובהישגים לימודיים, קרקע נוחה לאלימות ולביריונות, חשיפה לקרינה ועוד.

ראש המינהל, טובה דולב ציינה "חשוב לנו שיתוף הפעולה בין כל הקודקודים, שיהוו סוכני שינוי בכל הקשור לשימוש הנרחב בטלפונים החכמים בקרב ילדי הגיל הרך, שימוש הגובל לא פעם בפגיעה בריכוז בכיתה, חשיפה לקרינה מצטברת, פגיעה חברתית ועוד."
המשנה לראש העיר, אהרן אורגד סיכם "לאורך שנת הלימודים הבאה ייערך מהלך סדור בכל מוסדות החינוך בעיר. בינתיים ניצור מסר הסברתי נכון. עיריית נתניה תאמר את דעתה ותיתן את הטון - ייצאו ממנה הנחיות ומסרים מדוייקים, כאשר האמירה בשלב זה תהיה בסיסית בלבד עד לגיבוש כאמור של תכנית עבודה מפורטת בנושא. כמו כן בהינתן המלצות מתאימות, תצא העירייה לקראת פתיחת שנת הלימודים הבאה, במסע הסברה ובקמפיין פרסומי בנושא."