פרס החינוך הארצי לקרית חינוך דרור פרס החינוך הארצי לקרית חינוך "דרור" פרס החינוך הארצי לקרית חינוך דרור

משרד החינוך העניק בפעם השנייה את פרס החינוך הארצי לשנת תשע"ט לבית הספר העל יסודי - קרית חינוך "דרור"

 

חלוקת פרס החינוך הארצי התקיימה במעמד שר החינוך. שנים עשר מוסדות חינוך מצטיינים במיוחד קיבלו את פרס החינוך המוסדי לשנת הלימודים תשע"ט, ובהם קרית חינוך "דרור" בניהולה של אריאלה בן ארי על איכות ומצוינות בחינוך.

הפרס הוענק למנהלת וצוותה במעמד שר החינוך, הרב רפי פרץ, מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב, ומנהלת המינהל לחינוך התיישבותי, אילנה נולמן, אשר ממונה על מערך בתי הספר האזוריים העל-יסודיים בארץ ובכלל זה על קרית חינוך דרור, ראש המועצה האזורית לב השרון, עמיר ריטוב, סגן ראש המועצה, יצחק יצחק, מנהלת מחלקת החינוך במועצה, רונית רופא-הדרי, המפקחת נוגה ברעם והצוות החינוכי.

שמואל אבואב, מנכ"ל משרד החינוך: "מערכת החינוך הציבה בין יעדיה המרכזיים את החינוך לערכים, למעורבות בחיי הקהילה והחברה, למניעת נשירה ולהעמקת הלמידה. מוסדות החינוך שזכו השנה בפרסים קידמו באופן ראוי לציון ערכים אלה, ואנו מברכים אותם על זכייתם. פרס חשוב זה מוענק לגני ילדים ולבתי-ספר על תרומה ייחודית לחינוך, ואין ספק שהמרוויחים הגדולים הם התלמידים, ההורים והחברה הישראלית בכללותה".

אריאלה בן ארי, מנהלת קרית חינוך דרור, אמרה בהתרגשות: זו הפעם השניה שקרית החינוך זוכה בפרס. הפעם הראשונה היתה בשנת 2005. הפרס הוא עדות להכרה ולהערכה הם זוכה בית הספר לאור הישגי התלמידים, החדשנות, התכניות הערכיות והפלורליזם. תודה לתלמידים, להורים, למורים, לצוות המינהלה, לרשויות השותפות 0פרדסיה ולב השרון) ולמטה החינוך ההתיישבותי ומשרד החינוך. בלי השותפות והתמיכה של כל אלה לא היינו מגיעים להישגים אלו. הפרס הוא של כולנו"