תעודת "הסמכה ירוקה מורחבת" לבית ספר שטקליס בתי ספק ירוקים נוספו בנתניה תעודת "הסמכה ירוקה מורחבת" לבית ספר שטקליס

בית הספר רבין בנתניה קיבל ממשרד החינוך הסמכת "מוסד חינוך ירוק" ובית הספר אורט שטקליס קיבל הסמכה ירוקה מורחבת

תעודת "הסמכה ירוקה מורחבת" לבית ספר שטקליס

בטקס ההסמכה, שהתקיים במוזיאון המדע בתל אביב, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה העניק משרד החינוך תעודות הסמכה "מוסדות חינוך ירוקים" למוסדות המהווים דוגמה ומופת לקיום אורח חיים בתפישת הקיימות בבית ספרם. בין המוסמכים החדשים במחוז: בית הספר רבין בנתניה. הסמכה מורחבת של "ירוק מתמיד" נתנה לבית הספר אורט שטקליס. "בית ספר ירוק מתמיד" נדרש להרחיב את העיסוק שלו גם בהיקף שעות הפעילות ובהיקף מספר המשתתפים בתהליך הקיימות בבית הספר.

חינוך ומצויינות - בתי ספק ירוקים נוספו בנתניה

תעודת "מוסד חינוך ירוק" לבית ספר רבין 

מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב: "החינוך לקיימות מייצר סביבה חינוכית משמעותית עבור התלמידים. סביבה שמחנכת לסקרנות, ליוזמה, להתלהבות ולנתינה. כל זאת, תוך הקניית ערכים לאחריות ומחויבות כלפי הסביבה בה אנו חיים. אני מברך את בתי הספר המצטרפים למניין 'בתי ספר ירוקים' ו'ירוקים מתמידים' שפועלים במערכת החינוך. מוסדות אלו מהווים דוגמה ומופת לקיום אורח חיים בתפישת הקיימות, ובוגריהם יצמחו כאזרחים פעילים, הפועלים למען סביבתם וקהילותיהם".

בטקס נכחו מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה גיא סמט והד"ר גילמור קשת מאור מנהלת האגף למדעים במזכירות הפדגוגית. כן השתתפו, מנהלים ומורים מבתי הספר שקיבלו את ההסמכה, נציגי רשויות מקומיות, נציגי מטה משרד החינוך, מפקחים ומדריכים במשרד החינוך, רכזי חינוך סביבתי ממחוזות המשרד ומהרשויות המקומיות.