אילוסטרציה | fotolia המורים פתחו בעיצומים, הוועד העירוני בנתניה מתנגד אילוסטרציה | fotolia

המורים פתחו השבוע בעיצומים בתיכונים: בלי מבחנים ובלי פעילויות אחר הצהרים. יו"ר וועד ההורים בנתניה מוחה על העיצומים "לא על חשבון ילדינו" 

אילוסטרציה | fotolia

ארגון המורים פתח ביום שלישי השבוע בעיצומים בבתי הספר התיכוניים במחאה על כך שמשרד החינוך פוגע לטענתם בתנאי העסקתם "זה יותר משנה שאנו מנסים לפתור בעיות במערכת החינוך ולמנוע הרעה מתמשכת בתנאי עבודתם של המורים, אך האדישות וחוסר המעש של משרד החינוך מחד גיסא והכבדת יתר על עבודת המורים מאידך גיסא עוברים כל גבול" טען רן ארז, יו"ר ארגון המורים בבתי"ס העל יסודיים. כחלק מהעיצומים, לא יתקיימו מבחנים בתיכונים, לא יינתנו ציונים ותעודות ולא תתקיים כל פעילוות לאחר השיעור השמיני.  

איציק וקנין, יו"ר וועד ההורים העירוני בנתניה הביע הבוקר (חמישי) מחאה לגבי הצעד, לטענתו ככל הנראה בוועד הארצי מקבלים את הגזרה. "העיצומים הננקטים בימים אלו, פוגעים פגיעה קשה ובלתי הפיכה בתלמידי התיכונים המצויים שבועות בודדים לפני בחינות הבגרות במועד חורף. הדבר עלול לפגוע פגיעה ממשית בעתיד התלמידים. הפסקת המבחנים בעת הזו פרושה הטלת לחץ נוסף, המוסיף למכבש הלחצים בו מצויים התלמידים ממילא", כתב וקנין במכתב המחאה והוסיף "אנו מבינים כי הנושאים שהוצגו אשר בעקבותיהם הוחלט על קיום העיצומים הם לטובת מורי ישראל ותלמידיהם, אך מתנגדים התנגדות חריפה לשימוש שנעשה בתלמידי מערכת החינוך ככלי שרת במאבקי המורים, צודקים ככל שיהיו".