למידה משותפת בין ריגלר למכון ויצמן למידה משותפת בין ריגלר למכון ויצמן למידה משותפת בין ריגלר למכון ויצמן

שיתוף פעולה מתקיים בימים אלה בין מכון ויצמן למדע לתיכון "ריגלר" במסגרתו מגיעים נציגי המכון לפעילות מדעית- טכנולוגית עם תלמידי שכבה ז' 

למידה משותפת בין ריגלר למכון ויצמן

הפעילות כוללת למידת נושאים מרכזיים בפיזיקה, כימיה וביולוגיה כגון חוקי ניוטון, כוחות הפועלים על גופים נעים ועוד, הכל בהתאמה לתלמידי כיתות ז' הנמצאים בראשית למידת החומר ומגלים סקרנות ועניין רב בלמידת הנושאים המרתקים. 

יוזמה זאת משתלבת במסלול היוקרתי "עתודה מדעית טכנולוגית" הנלמד בבית ספר "ריגלר" החל משכבה ז' במסגרתו לומדים התלמידים תכנית לימודים ייחודית בפיזיקה, מתמטיקה ומחשבים וזוכים להעשרה מדעית טכנולוגית משמעותית, כאשר תלמידי המסלול ממשיכים בחטיבה העליונה ללמוד במגמת "הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים" בהתמחות רובוטיקה.

בימים אלה, בהם מתפרסמות תוצאות הבגרויות של השנה האחרונה, גאה בית ספר ריגלר בהישגי בוגריו העומדים על 87%.