גן גליל. מונגש?  עיריית נתניה מציגה: פגיעה גסה בילדי החינוך המיוחד גן גליל. מונגש?

שיא האטימות: עיריית נתניה הודיעה להורים הלומדים בגן גליל לחינוך המיוחד כי בשבוע הבא ילדיהם יעברו לגן בצפון העיר על מנת להוסיף חדר טיפולים. צוות הגן הזהיר את ההורים מחשש לרגרסיה והם מתקשים להבין את הסיבה להחלטה המידית במקום לבצע שינויים במהלך אחת החופשות. עיריית נתניה: "הלימודים בגן יתקיימו בגן מותאם אחר בעיר"

גן גליל. מונגש? 

זה סיפור לא פשוט על אטימות מנהלתית ומחשבתית מצד עיריית נתניה, שמשום מה דורשת מילדים הלומדים בגן גליל לחינוך מיוחד ברחוב הלפרין, לעבור למשך עשרה ימים תמימים לגן זר להם בצפון העיר, בטענה כי התקבלה החלטה להוסיף באותו גן חדר טיפולים. אבי בן עזרא, אב לתאומים בגן, תושב העיר, מצוי בסיטואציה בלתי אפשרית לאחר שצוות הגן הזהיר אותו מחשש לרגרסיה של הילדים במידה והמעבר יבוצע באופן מידי. חשוב לציין שכל ההורים מתנגדים למעבר הזמני ועל כן לא ברור מה הדחיפות להוספת חדר הטיפולים בשבוע הבא ועקירת הילדים מהגן שלהם, שעה שההורים חוששים מההשלכות הכרוכות בכך וביקשו להקל עליהם ולבצע את המעבר בתקופת החופשה בחג החנוכה הקרוב.

יש לציין כי המשפחות ממתינות להעביר את ילדיהם למתחם בן ארבעה גנים בעיר ימים. בעוד ששלושה מהגנים מאוכלסים (כגנים רגילים), הרביעי משמש כרגע כבית כנסת ועל כן מעברם הקבוע של הילדים לגן מתעכב. בצר להם, מגיעים ההורים מדי בוקר לגן גליל, שסובל מהזנחה לא פשוטה, ליקויי בטיחות רבים, מחסור חמור בצעצועים ובנוסף אינו מונגש כלל לנכים. לטענת בן עזרא האב, שפנה לאחראית לחינוך מיוחד בעיר על מנת לברר את פשר הסירוב, נענה בזו הלשון: "ההחלטה כבר התקבלה, תעשו מה שאתם רוצים". "נישאר בבית עם הילדים", הבהיר בן עזרא שאינו מתכוון להשלים עם ההחלטה. "אבדוק משפטית מה ניתן לעשות לגבי הפסד של ימי עבודה".

מעיריית נתניה נמסר בתגובה

לאחר שנתקבלו כל האישורים ההנדסיים וכן התקציבים להתאמות הנדרשות בגן, הובא לידיעת ההורים כי הלימודים בגן יתקיימו בגן מותאם אחר בעיר, שיש בו תנאים איכותיים להכלת כל הילדים, למשך 5 - 7 ימים, לרבות הסדרת הסעות מותאמות לכל הילדים הזכאים להסעה.
בפגישה עם ההורים שהתקיימה ביום ראשון השבוע, הובהר כי הצוות יתוגבר בימים אלה וילווה עי צוות מקצועי עירוני כדי לסייע לילדים ולהוריהם בצורה המיטבית ובתוך כך - תהיה הקפדה על יציבות הדמויות המוכרות והקבועות, לצד תכנון סדר יום מותאם המאפשר עבודה בגן בקבוצות קטנות והמשך מתן הטיפולים להם זכאים הילדים.
יודגש כי יהיה מעקב ושיתוף ההורים בטיפול מיטבי במפגעים המוזכרים.