אילוסטרציה | fotolia שישה תיכונים מנתניה ברשימת התיכונים המצטיינים אילוסטרציה | fotolia

שישה בתי ספר תיכונים מנתניה - אורט גוטמן, אורט יד לבוביץ', טשרניחובסקי, עגנון, אמ"ית בר אילן ותיכון בית רבקה – זכו להימנות על בתי הספר העל יסודיים המצטיינים לשנת תשע"ח, מתוך 292 תיכוניים מכל הארץ שהוכרזו על ידי משרד החינוך כמצטיינים בהישגיהם הערכיים החברתיים והלימודים 

 

משרד החינוך פרסם בסוף השבוע את רשימת 292 בתי הספר (חטיבות עליונות) המצטיינים והערכיים בישראל, שזכו בתגמול כספי בגין שיפור בהישגיהם הערכיים, החברתיים והלימודיים בשנת הלימודים תשע"ח, כאשר עובדי ההוראה באותם בתי ספר יזכו במשכורת הקרובה לתגמול כספי חד פעמי. 

ברשימת בתי הספר הזוכים שישה בתי ספר תיכונים מנתניה: אורט גוטמן, אורט יד לבוביץ, התיכון לבנות בית רבקה, טשרניחובסקי, עגנון ואמ"ית בר אילן.

ממשרד החינוך נמסר, כי הקריטריונים לתגמול מכוונים לבתי"ס שחוללו ע"פ מגוון מדדים שינוי משמעותי ביותר בקרב הלומדים ולא רק לבתי"ס בעלי ההישגים הגבוהים ביותר. התגמול הדיפרנציאלי מחושב ע"ם שיעור השיפור שביצעו בתי"הס ביחס לשנה הקודמת וע"פ שיעור השיפור שקידמו את תלמידיהם ביחס לרמתם. הדגש ניתן על שיעור השינוי ולא רק על הציון הסופי.

התגמול הדיפרנציאלי מתגמל בתי ספר הקולטים תלמידים ממגוון רקעים רחב, ואשר פועלים למניעת נשירה וקידום התלמיד על פי יכולותיו ולא רק במימד של זכאות לבגרות. משרד החינוך מתגמל מורים על מצויינות לימודית ועידוד לומדים ללמוד מקצועות מוגברים ועל הוראה איכותית והוראה מוגברת של מקצועות מדעיים והומניסטיים.

טובה דולב, ראש מינהל חינוך וחברה: "אני גאה על ההתמדה, ההובלה ועל שימת דגש על ערכים ומצויינות וכן על שיפור מתמיד ומציאת מענים לכל תלמיד."