שר החינוך, נפתלי בנט, ומנכ"ל המשרד, שמואל אבואב, נפגשו עם מנהלי בתי הספר בנתניה הערכות מערכת החינוך בנתניה לקראת שנה"ל שר החינוך, נפתלי בנט, ומנכ"ל המשרד, שמואל אבואב, נפגשו עם מנהלי בתי הספר בנתניה

שר החינוך, נפתלי בנט, ומנכ"ל המשרד, שמואל אבואב, נפגשו עם מנהלי בתי הספר בנתניה והכריזו "שנת הלימודים תשע"ט תיערך בסימן "אחדות ישראל

כל מנהלי בתי הספר היסודיים והעל יסודיים בנתניה, ראשי היחידות באגף החינוך ומפקחי משרד החינוך, נפגשו ביום חמישי האחרון עם שר החינוך נפתלי בנט, מנכ"ל המשרד שמואל אבואב ומנהלת מחוז תל אביב חיה שיטאי כדי לפתוח את שנת הלימודים תשע"ט וללמוד אחר היוזמות, החידושים ותוכנית העבודה שתלווה את מערכת החינוך בשנת הלימודים הקרובה.
בפתח הכנס הכריז השר על הנושא השנתי שילווה את מערכת החינוך בשנת הלימודים הקרובה - אחדות ישראל - וכן את המשפט שיוטמע בבתי הספר: "שומרים על אחדות, שומרים על ייחודיות".
בימים אלו שוקדים במשרד ובבתי הספר על גיבוש התכנים הספציפיים שיובאו בפני התלמידים בהקשר לסוגיית האחדות, על ידי קיום מפגשים, מעגלי שיח, מסעות וטיולים משותפים בין מגזרים שונים בחברה הישראלית, קיום ימי שיא, פעילויות לחיזוק הקשר עם ילדים ונוער בתפוצות ועוד.

במהלך הכנס פרש השר בנט את המהלכים המשמעותיים אותם קידם המשרד במהלך שלוש השנים האחרונות ובראשם העליה בשיעור לומדים מתמטיקה ואנגלית ברמה של 5 יח"ל, הירידה במספר הנושרים והעליה הכללית של בתי הספר העושים בגרות מצטיינת.
במסגרת תכנית בינוי M21 בנתניה נבחרו 23 בתי ספר בהם מוקמים בימים אלה מרחבי למידה חדשניים, במימון של משרד החינוך עד 80,000 שקלים לכל בית ספר. המטרה לעצב את חווית הלמידה, באמצעות עיצוב מחודש של מרחבי הלמידה בתוך המוסדות הקיימים בהתאם לאסטרטגיות ופרקטיקות הוראה חדשניות וייחודיות.
בנוסף, הציג בנט את היעדים הגדולים שבכוונת המשרד לקדם בשנת הלימודים הקרובה, בדגש על נושא האוטונומיה למנהלים. בעניין זה ציין שר החינוך כי המנהלים מהווים את עמוד השדרה של מערכת החינוך והם אלה אשר יקבעו את איכותה ואופייה, ולכן יש להעצים אותם ולהעניק להם את הכלים שיאפשרו להם לנהל את המערכת באופן מושכל ולהוביל אותה להישגים גבוהים. תכנית האוטונומיה אותה יזם בנט תתמקד במספר היבטים: הוספת משאבים כספיים וגמישות תקציבית בניהולם, הפחתת הבקרה והרחבת התשתיות של בית הספר.