הסמכה לבית ספר ירוק בית ספר רבין מצטרף לירוקים הסמכה לבית ספר ירוק

השבוע החליטה וועדת ההסמכה המשותפת של משרד החינוך ומשרד להגנת הסביבה, כי בית הספר רבין מתאים להיות בית ספר ירוק, לאחר שעמד בכל הקריטריונים להסמכה

הסמכה לבית ספר ירוק

ועדת ההסמכה של משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה שהתקיימה השבוע החליטה כי בית ספר רבין הינו בית ספר ירוק.
על מנת להיבחר כירוק על בית הספר לעמוד במספר קריטריונים: תוכנית לימודים סביבתית, קבוצת מנהיגות ירוקה, נראות בית ספרית, צמצום משאבים, פרוייקט קהילתי והכשרת צוותי מורים.
מדובר בתהליך ארוך, במסגרתו כותב ביה"ס חזון ורציונל וכן תוכנית לימודים סביבתית בת 30 שעות ל-3 שכבות. על בית הספר לגלות נראות בנושא, להקים קבוצת מנהיגות ירוקה ולקדם פרוייקט קהילתי.

בי"ס רבין בניהולו של אסף לוי, יחד עם אנה יוסיאן, רכזת מדעים ומורה מובילה להטמעת הקיימות בקרב תלמידי המנהיגות הירוקה מקדמים מספר שנים אורח חיים מקיים ובריא ויחד עם נציגות תלמידים של המנהיגות הירוקה. חברי הוועדה התפעלו מהעשייה העניפה בבית הספר, מהפרויקטים הקהילתיים הרבים כמו אוטובוס מהלך בימי שישי, ביצוע סקרים, אימוץ החורשה, פעילויות הדרכה לילדי גנים ועוד, ובהמשך הוחלט כי יוזמנו לטקס חגיגי לקבלת תעודה.

תלמידי ביה"ס, בליווי המורים ובהנחיית אפרת פינגר מהרשת הירוקה, למדו והובילו תהליכים בביה"ס ובקהילה לשמירה על משאבי טבע, הפרדת פסולת, חיסכון במים וחשמל, מעקב אחר צריכת החשמל והנייר בבית הספר, הסברה לקהילה, טיפוח שטחים פתוחים בבית הספר, פעילויות עם דיירים מדיור מוגן ועוד.

מדובר בפעילות משותפת של מינהל החינוך ואגף איכות הסביבה בליווי הרשת הירוקה, ששם לו למטרה להפוך בהדרגה את כל מוסדות החינוך בעיר למוסדות ירוקים התורמים לאקטיביזם, חשיבה יצירתית, למידה משמעותית ומעצימים את הערכים הסביבתיים בקרב התלמידים שהינם סוכני השינוי הטובים ביותר.
כיום בנתניה פועלים 19 בתי ספר ירוקים ירוקים, 3 נמצאים בתהליך הסמכה, 33 גני ילדים ירוקים ו - 3 מוגדרים כ"ירוק מתמיד".