תיכון שרת בנתניה קיבל תעודת הצטיינות תיכון שרת בנתניה קיבל תעודת הצטיינות תיכון שרת בנתניה קיבל תעודת הצטיינות

לאורך השנה התלמידים למדו תלמידים עם בכירים ממשרד החינוך וממשרד החוץ קיבלו כלים לגישור לקדם פתרון לסכסוכים מקומיים, תיכון שרת קיבל תעודת הצטיינות

תיכון שרת בנתניה קיבל תעודת הצטיינות

כ- 250 תלמידי המגמה הדיפלומטרית מ- 16 בתי ספר מרחבי הארץ הגיעו למשרד החוץ לשוחח עם דיפלומטים מהעולם. מדובר במיזם של משותף של משרד החינוך ומשרד החוץ יחד כדי לפתח בקרב תלמידי המגמה כישורי מנהיגות ויכולות דיפלומטיות.

ממחוז תל אביב הגיעו נציגי בתי הספר המשתתפים בתוכנית: אורט גבעתיים, שרת בנתניה וש"י עגנון בנתניה.

במהלך האירוע תלמידי המגמה הדיפלומטית הציגו את הפרויקטים הכוללים פתרונות לסכסוכים מקומיים, לאחר שעברו תהליך חינוכי לאורך כל שנת הלימודים. הלמידה נעשתה על ידי בכירים במשרד החינוך ומשרד החוץ. לאורך תהליך הלמידה, התלמידים שמו דגש על כישורי גישור מתקדמים היכולים לקדם את הפתרון היעיל ביותר לסכסוך הנבחר ובמהלך יום השיא בית הספר שרת קיבל תעודת הצטיינות ביחד עם עוד 4 בתי ספר אחרים ברחבי הארץ.

לצד הצגת הפרויקטים התקיימו פאנלים בהנחיית התלמידים. פאנל 'דיפלומטיה ותקשורת בינלאומית' עם שגריר בלגיה בישראל, דיפלומטים אמריקאים ודיפלומטים ממשרד החוץ, וכן פאנל 'דיפלומטיה של האזרחים' עם פעילים חברתיים.

המגמות הדיפלומטיות מקיימות את הלימודים שלהם בשפה האנגלית, בדגש על שפת הדיפלומטיה, תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות וחווייתיות. תלמידים מרחיבים ומעמיקים את הידע שלהם בתחומי דעת שונים את השליטה והמיומנויות בשפה האנגלית בעל פה, בקריאה ובכתיבה. כמו כן, עוסקים התלמידים בנושאים קונפליקטואליים, חברתיים ותרבותיים הקשורים לעולמם ולעולם הגלובלי. בתהליך הלמידה הם עושים שימוש מושכל במקורות ידע, מפתחים חשיבה ביקורתית ומגלים מעורבות חברתית. הם אף משתתפים בפורומים ומפגשים מקוונים עם תלמידים מרחבי העולם.
מגמת הדיפלומטיה מפתחת בקרב תלמידיה יכולות מנהיגות, הצגה של נושאים בעל-פה, העלאת טיעונים ויכולת לפתח תגובה מנומקת לנושאים שנויים במחלוקת. אף היא מקנה להם כלים לפתרון בעיות בדרכים יצירתיות, פותחת להם צוהר לתרבויות שונות לתפיסות מגוונות, כשכל המערך הרחב הזה מתבצע בשפה האנגלית.

מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב: "התכנית הלאומית לחיזוק לימודי האנגלית, בדגש על לימודי אנגלית מדוברת, הציבה יעד: אנחנו רוצים לראות את כל ילדי ישראל כותבים אימייל באנגלית, ומדברים אנגלית בביטחון וללא חשש. בחוד החנית של התכנית נמצאים תלמידי המגמות הדיפלומטיות, מכל רחבי הארץ, שבשנה האחרונה פיתחו כישורי גישור מתקדמים וכלים לפתרון סכסוכים. אני מברך את שגרירי העתיד של ישראל, ומאחל להם Good Luck".