נפתלי בן שושן אות הוקרה לנפתלי בן שושן מנתניה נפתלי בן שושן

נפתלי בן שושן מורה לשל"ח ורכז טיולים מישיבת בני עקיבא קיבל אות הוקרה כמורה מצטיין שהוענק ע"י נשיא המדינה ושר החינוך

נפתלי בן שושן

אות הוקרה הוענק על ידי נשיא המדינה ריבלין ושר החינוך בנט ל-70 אנשי חינוך מצטיינים ול-70 תלמידים מצטיינים, בהם נפתלי בן שושן, מורה לשל"ח ורכז טיולים מישיבת בני עקיבא בנתניה

נפתלי מלמד של"ח ומפעיל בבית הספר קבוצת מש"צים ומהווה דוגמא אישית לתלמידיו, הרואים בו דמות חינוכית המשאירה חותם לאורך זמן.

נפתלי מוביל קו חינוכי ערכי לאהבת הארץ תוך הקפדה על שמירת ההלכה, קשוב לפניות ההורים ואלה מרגישים נוח לפנות אליו בכל עניין.

נפתלי סוחף אחריו גם את צוות המורים הרואים בו דמות חינוכית ערכית מובילה. בשנים האחרונות הוביל את שילובו של קורס המש"צים הדתי והחילוני. נפתלי משתף בקורס מש"צים תלמידי חינוך מיוחד והשנה שיתף גם תלמידים עולים. הוא מצליח לחבר אותם לאהבה לארץ ישראל ומצליח לגייס את כל חברת בית הספר לפעילות של"ח.
נפתלי סוחף את התלמידים והמורים במסעות המשמעותיים שהוא עורך בסביבה הקרובה והרחוקה. המסעות המשמעותיים משאירים חותם בלב התלמידים והופכים את הלמידה לבעלת משמעות ומחוברת לאהבת הארץ. בנוסף מפגין נפתלי ידע רב בכל תחומי עשייתו ומקבל כל אחד, תלמידים ומורים כאחד. נרתם לכל משימה לה הוא נדרש ועושה אותה יחד עם שאר משימותיו ותפקידיו בצניעות, במסירות ובנועם.
על כל אלה ועוד מצאה הוועדה את נפתלי בן שושן לראוי להצטיינות.