מצלמות אבטחה בבתי ספר | תמונה: אתר משרד החינוך יותקנו מצלמות נוספות בבתי ספר בעיר מצלמות אבטחה בבתי ספר | תמונה: אתר משרד החינוך

ראש העיר, מרים פיירברג-איכר הנחתה לתגבר את מערך מצלמות האבטחה במוסדות החינוך בנתניה 

ההחלטה נועדה להגביר את מוגנות עשרות אלפי התלמידים במערכת החינוך בנתניה.

מצלמות אבטחה בבתי ספר | תמונה: אתר משרד החינוך

ראש העיר מרים פיירברג איכר הנחתה את מינהל האכיפה העירוני, בשיתוף מינהל החינוך - להרחיב את מערך מצלמות האבטחה המוצבות כיום במוסדות החינוך, כאשר בשלב ראשון יתוגבר המערך בחטיבות הביניים ובתיכוניים ובשלב הבא – ביתר מוסדות החינוך. 

נמסר כי מצלמות אלו יחוברו למערכת הבית סיפרית ויכסו את כל החצרות הפתוחות בתוך בתי הספר.