טקס הסמכת גנים ירוקים גני ילדים נוספים ירוקים בנתניה טקס הסמכת גנים ירוקים

בטקס שהתקיים בשבוע האחרון - הוענקו תעודות הסמכה לגני ילדים ירוקים וירוקים מתמידים, במחוז ת"א. בנתניה נוספו 7 גנים ירוקים 

בעיר נתניה 33 גני ילדים ירוקים, מתוכם 10 גנים של החינוך המיוחד ו-4 גני ילדים הינם ירוק מתמיד.

טקס הסמכת גנים ירוקים

השנה, הצטרפו לגני הילדים בנתניה 7גנים ירוקים:: גן נירית – חנ"מ בניהולה של סימונה טסה, גן שקד – מ"מ בניהולה של סבטה דובגניץ, גן אביבים – חנ"מ בניהולה של לימור כריסי, גן קורנית – מ"מ בניהולה של גל ברמי , גן ענבל – מ"מ בניהולה של שני וינדר, גן הנחלים – מ"מ בניהולה של סימה סגל, וגן הבוסתן – חנ"מ בניהולה של אורנה ערד שקיבל תעודת הסמכה לגן ירוק מתמיד.

הסמכה לגן ירוק דורש מהגננת והצוות החינוכי לעמוד במספר קריטריונים של משרד החינוך ומשרד להגנת הסביבה כגון: הכשרה, פיתוח מרחבים ירוקים ונראות בגן, תוכנית לימודים סביבתית ופעילות בקהילה כגון: הסברה לתושבים, הפרדת פסולת, עבודה בגינות קהילתיות שמטרתן להעלות את המודעות הסביבה ושמירה על אורח חיים מקיים.
עבור הסמכה לגן ירוק מתמיד יש צורך להוכיח כי חינוך לקיימות הינו אורח חיים, והפעילות מתקיימת לפחות 3 שנים ברציפות.

מרינה אלישע מנהלת מח' חינוך סביבתי מציינת אמרה כי "שיתוף הפעולה עם מינהל החינוך- אגף הגיל הרך ואגף החינוך המיוחד תורם רבות להטמעת תהליכים ומוביל לשינוי חשיבה והתנהגות בקרב הצוותים החינוכיים, תורם להיכרות עם הסביבה, ללמידה משמעותית וללמידה חוץ כיתתית."