כנס עתודה טכנולוגית מדעית | צילום: רן אליהו מכינות קיץ להגברת ההישגים המדעיים של תלמידי נתניה כנס עתודה טכנולוגית מדעית | צילום: רן אליהו

מאות שעות הוראה ניתנו בקיץ בתשעה בתי ספר על יסודיים, לטובת תלמידי העתודה המדעית-טכנולוגית במטרה להגדיל את מספר התלמידים המסיימים את לימודיהם בתיכון עם תעודת בגרות מדעית טכנולוגית 

שעות הלימוד ניתנו במסגרת מכינות הקיץ לטובת תלמידי העתודה המדעית טכנולוגית בחטיבות הביניים ז'- ח' ובתיכון י'- י"א, כהשלמה למכינות הקיץ שמשרד החינוך תקצב עבור בוגרי ט'.

כנס עתודה טכנולוגית מדעית | צילום: רן אליהו

המכינה נועדה להגדיל את מספר התלמידים המסיימים את לימודיהם בתיכון עם תעודה איכותית מדעית טכנולוגית.
במסגרת זו תוקצבו 16 מורים למתמטיקה למדע וטכנולוגיה שהושקעו ב- 295 תלמידי עתודה בבתי הספר: אלדד, אורט גוטמן, אורט יד לבוביץ, נתן אלתרמן, שטקליס, משה שרת, טשרניחובסקי, תמר אריאל – שפירא וש"י עגנון.

מסלול העתודה המדעית טכנולוגית הינו מסלול לימוד יוקרתי המקדם מצויינות מדעית טכנולוגית בקרב תלמידי העיר. התוכנית פועלת ביוזמת משרד החינוך, מינהל תקשוב וטכנולוגיה ובשת"פ מלא עם מינהל החינוך העירוני והאגף העל יסודי.

בנוסף נערכו בקיץ קייטנות ללימוד מתמטיקה לתלמידי שכבה ז' בשילוב רובוטים. הקייטנה נערכה על ידי חברת Yteke ובמהלכה למדו התלמידים חישובים מתמטיים באמצעות הפעלת רובוטים.