משרד החינוך מעלה הילוך בפעילות של"ח בבתי הספר בנתניה פעילות של"ח מוגברת בבתי הספר בנתניה משרד החינוך מעלה הילוך בפעילות של"ח בבתי הספר בנתניה

מספר התלמידים שיצאו לטיולים בני יומיים ומעלה בנתניה יגדל באופן משמעותי 

בשנת הלימודים תשע"ו יצאו בנתניה 2840 תלמידים לטיולים בני יומיים ומעלה. החל מהשנה צפוי המספר לגדול לכ- 3300 תלמידים ואף למעלה מכך.

בית הספר למחוננים בנתניה | צילום: רן אליהו

משרד החינוך גיבש לאחרונה תכנית חומש להגדלת מספר התלמידים שיוצאים לטיולים בני יומיים ומעלה לכיתות ז'-ט'. 
לצורך כך מתכוון המשרד לפעול במספר דרכים כגון: הגדלה של מספר מורי השל"ח בבתי הספר, הגדלת מספר בתי הספר שמופעלות בהם תכניות של"ח, הגדלת רכזי הטיולים והענקת סיוע לבתי הספר שזקוקים להכוונה בנושא.
לדברי מנכ"ל משרד החינוך שמואל אבואב: "המסעות שהתקיימו בשנים האחרונות מראים שמסע שמשלב תכנים מהחינוך הפורמלי מעצימים את חוויית הטיול והלימוד. לפיכך, נשלב מורים מתחומי הדעת השונים באתרים ובנוף הפתוח. המזכירות הפדגוגית והמפמ"רים יסייעו לגבש מודל הפעלה בהתאם."