אילוסטרציה | fotolia פיילוט בחטיבות הביניים בנתניה - אבחון בבתי ספר אילוסטרציה: fotolia

פיילוט בנתניה: מימון ליווי מקצועי בתוך בית הספר ומימון אבחונים לתלמידים עם לקויות למידה והפרעת קשב וריכוז. שר החינוך, נפתלי בנט: " מדובר בבשורה כלכלית להורים, ובשורה גדולה לתלמידים שזקוקים לסיוע"

התוכנית תכלול אבחון, מימון וסיוע לתלמידים בעלי לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז.

אילוסטרציה | fotolia

עבור תוכנית האבחונים יוקצו 75 מיליון שקלים.

התוכנית תכלול סיוע וליווי מקצועי לתלמידים לאורך כיתות ז' - ט' אשר אותרו על ידי בית הספר כמתקשים בתחילת כיתה ז'. הליווי יהיה ממושך, ממוקד ומעמיק.

מימון האבחון

הליווי המקצועי של התלמידים המתקשים ימומן. בנוסף ימומנו אבחונים לתלמידים המתקשים לצורך קביעת זכאותם להתאמות בדרכי ההבחנות בבחינות הבגרות. 

מימון האבחונים יוקצה באופן דיפרנציאלי, בהתאם למצב הסוציו-אקונומי של התלמיד. המשמעות: כל משפחה תחסוך בין 3,000-1,000 ₪. והאאבחונים עצמם יתקיימו במרכזים של השירותים הפסיכולוגיים החינוכיים בנתניה.

התאמות לתלמידים

ההתאמות באם יש צורך תינתנה רק בסוף החטיבה, האבחון ישמש את התלמיד בעת לימודיו בתיכון ובבגרויות.

יישום התוכנית ייעשה באופן הדרגתי בכל חטיבות הביניים בין השנים 2022-2018. כאשר בשנת הלימודים הבאה, תשע"ח, יכללו בתכנית 77 חטיבות ביניים ב- 15 רשויות מקומיות, בייניהן כאמור העיר נתניה.

שר החינוך, נפתלי בנט: " מדובר בבשורה כלכלית להורים, ובשורה גדולה לתלמידים שזקוקים לסיוע ויקבלו מעתה ליווי מקצועי צמוד" . החיסכון למשפחות ינוע בין 3,000-1,000 ש״ח לכל משפחה. זו בשורה דרמטית. אנו פועלים לצמצם פערים ולהקל על ההורים, והנה דוגמה נוספת מובהקת לכך.״