מוסדות חינוך ירוקים בנתניה בתי ספר ירוקים בעיר נתניה מוסדות חינוך ירוקים בנתניהה

משרד החינוך העניק הסמכת "מוסד חינוך ירוק" לבתי הספר: מורשה, גוונים וחט"ב אורט גוטמן בנתניה 

משרד החינוך העניק ביום רביעי האחרון תעודות הסמכה "מוסדות חינוך ירוקים"

מוסדות חינוך ירוקים בנתניה

המוסדות מהווים דוגמה ומופת לקיום אורח חיים בתפישת הקיימות בבית ספרם, ובוגר בית הספר יהיה אזרח פעיל, אחראי, מעורב ופועל בסביבתו ובקהילתו. בין המוסמכים 3 בתי ספר מנתניה: מורשה, גוונים וחט"ב אורט גוטמן.

תהליך ההסמכה הוא חלק ממהלך רחב היקף של משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה, שמטרתו להטמיע את החינוך לקיימות במערכת החינוך, ולהפוך את נושאי הסביבה לחלק אינטגראלי מהתכנית הבית ספרית ומשגרת החיים בבתי הספר.

במסגרת ההסמכה נדרשים בתי הספר לעמוד בקריטריונים 

שילוב נושא הסביבה בתוכנית הלימודים
ביצוע פרוייקט קהילתי סביבתי
ניהול אורח חיים מקיים בבית הספר והצגת אסמכתאות לחסכון במשאבים
מתן ביטוי ויזואלי בקירות בית הספר ובחצר בית הספר לעיסוק בנושאי סביבה
הובלת מועצת תלמידים ירוקה
ביצוע הכשרת מורים לצוות בית הספר בנושאי סביבה.