תלמידות בית ספר דבורה עומר חדש בבתי הספר היסודיים: תוכנית להכרת מגוון המינים תלמידות בית ספר דבורה עומר

מאות תלמידי בתי הספר היסודיים בנתניה השתתפו בתוכנית ייחודית להכרת מגוון מיני החי והצומח של העיר

במהלך התוכנית יצאו התלמידים יחד עם מדריכי החברה להגנת הטבע, לסיור באתר טבע נבחר בעיר.

תלמידות בית ספר גבורה עומר. תוכנית להכרת מגוון המינים

10 בתי ספר יסודיים לקחו חלק בתוכנית ייחודית להכרת מגוון מיני החי והצומח בכלל ובעיר נתניה בפרט בעיר נתניה, בשיתוף אגף בתי ספר יסודיים והאגף לאיכות הסביבה באמצעות החברה להגנת הטבע. 

נתניה בורכה במגוון בתי גידול של השרון: חוף סלעי, מתלול חופי, רכס כורכר, חולות נודדים, גדות נחל, בריכת חורף ועוד. אחדים ממופעים טבעיים אלו התמעטו מאד עקב הפיתוח האינטנסיבי בעשרות השנים האחרונות במישור החוף ושרדו מהם דוגמאות בודדות בלבד, לעיתים אך ורק בתחומי העיר נתניה: בריכת החורף, שמורת האירוסים, נחל פולג והחורשה.
השתתפו בתוכנית הפיילוט בתי הספר חיים חפר, ברקאי, תחכמוני, אהרון דוידי, ביאליק, דבורה עומר, לאה גולדברג, מורשת זבולון, רועי קליין ושורשים.
התוכנית כללה שמונה מפגשים שהתמקדו בחיבור לסביבתם הקרובה של התלמידים. במהלך התכנית הכירו התלמידים מושגים של מגוון ביולוגי, מגוון מינים, חשיבות שמירה על שטחים פתוחים, מינים בסכנת הכחדה ויצירת פתרונות.
התלמידים התנסו באיסוף נתונים על מגוון הביולוגי הקיים בבתי הגידול וכך הכירו את ערכי הטבע בסביבתם הקרובה. לצורך יצירת זיקה וחיבור התלמידים למקום, יצאו יחד עם מדריכי החברה להגנת הטבע לסיור באתר טבע נבחר בעיר.
הסיור שילב חוויה חינוכית וכן חקר וסקר מקומי, כאשר בעקבות הפרוייקט ערכו תלמידי בתי הספר פעילות אקטיבית להעלאת המודעות לאתרי טבע עירוני בעיר וחלק מבתי הספר ערכו הדרכה באתר טבע עירוני להוריהם ולתלמידים נוספים מבית הספר.
כמו כן, יצרו התלמידים סרטוני וידיאו בו סיפרו על מגוון המינים