בית ספר נורדאו בית ספר למחוננים ובית ספר למוזיקה בנתניה בית ספר נורדאו | צילום: רוחמה אהרוני

בתי הספר יגאל אלון ונורדאו יהפכו לבתי ספר "מגנטיים" על אזוריים ליצירת מצויינות חינוכית בסביבה הטרוגנית - יהפכו לבתי ספר למוזיקה ולמחוננים

המהלך החינוכי "דרום מלכתחילה" החל לפני כ- 4 שנים, עם סגירת בית ספר סיני ומסילות ופתיחת בית הספר "קמפוס דורה לאומנויות" הקולט אליו תלמידים משכונת דורה לצד תלמידים מכל העיר.

בית ספר נורדאו | צילום: רוחמה אהרוני

לקראת שנה"ל תשע"ח וכחלק מתוכנית הדגל של מערכת החינוך לפיתוח ייחודיות, יעברו בתי הספר יגאל אלון ונורדאו שינוי רדיקלי: יגאל אלון יקרא על שמו של יצחק נבון ויהפוך יחד עם התלמידים הלומדים בביה"ס לבי"ס על אזורי למוסיקה, בדגש על תרבות ומורשת היהדות הספרדית ומנהיגותו של יצחק נבון.

"נורדאו יהפוך לבית ספר על אזורי לתלמידים מחוננים ובעלי כישורים ומוטיבציה גבוהה ללמידה.
שני בתיה"ס יעברו שיפוצים הנדרשים בהתאם לייחודיות בית הספר נורדאו יעבור שיפוץ לפתיחת שני גני ילדים במתחם. הגנים יפעלוע"פ תוכנית לימודים ייחודית המהווה תוכנית טרום מסלול מחוננים.
בכיתה ב', בהתאם לנהלי משרד החינוך, יעברו התלמידים את מבחני מכון סאלד לאיתור מחוננים, כאשר התלמידים המתאימים ישתלבו בכיתת מחוננים על אזורית. עדיפות תינתן לתלמידי האזור. התלמידים ילמדו בכיתה נפרדת בכל ימות השבוע כאשר יגיעו לכיתה ג',כיום, התלמידים הללו לומדים יום בשבוע באשכול הפיס באלדד.
לקראת שנה"ל תשע"ח לא ייערך רישום לכיתה א' לבית ספר נורדאו בשל מספר הילדים המצומצם ברחובות המזינים את בית הספר, כך שתלמידי כיתה א' יוכלו לבחור להירשם לכל בי"ס במרחב דרום ושאר תלמידי ביה"ס ימשיכו ללמוד בבי"ס נורדאו.

טובה דולב, ראש מינהל חינוך וחברה: "אני מודה לראש העיר על ההתמדה ביישום המתווה "דרום מלכתחילה" לחיזוק בתי הספר בשכונות דרום העיר. המהלך המערכתי לפיתוח ייחודיות בתי הספר, בו אנו מצויים בחמש השנים האחרונות, צייד אותנו בידע וניסיון מוצלח לבניית בתי ספר על אזוריים בייחודיות חינוכית, חדשנית, מושקעת ויוצאת דופן".