המרכז האקדמי רופין  מרכז מחקר רב תחומי לחקר המידע בבריאות במרכז האקדמי רופין המרכז האקדמי רופין

המרכז האקדמי רופין הקים מרכז מחקר רב תחומי לחקר המידע בבריאות, בראשות ד"ר שירלי ברלב

המרכז הרב-תחומי מאגד אנשי מערכות מידע, סיעוד, כלכלה, פסיכולוגים וסוציולוגים תחת קורת גג אחת בכדי לבחון את תהליכי הפיכת מידע לידע.
חינוך ומצויינות - מרכז מחקר רב תחומי לחקר המידע בבריאות במרכז האקדמי רופין

המרכז האקדמי רופין 

המרכז הרב – תחומי לחקר המידע בבריאות הוקם מתוך תפיסה לגבי מידע קליני, איך נכון להפיק אותו, ואיך ניתן לעשות בו שימוש מועיל. בקרוב, מערכות בריאות מתקדמות יעברו ביתר שאת ל"פרדיגמת הבית". למעבר הזה תהיינה השלכות משמעותיות על היחסים בין מטפלים, מטופלים ומוסדות. 

בשני העשורים האחרונים, ובעקבות התפתחות הרשתות החברתיות ומחשובם של התיקים הרפואיים בבתי החולים ובקהילה, נוצרו מאגרי מידע עצומים המכילים מידע מגוון אודות מצב בריאותם של אוכלוסיות גדולות ומגוונות. במקביל, התפתח תחום מחקר Big Data המשכלל את יכולות השימוש בכמות עצומה של מידע, איסופו ממקורות שונים, בפורמטים שונים ובאיכויות שונות, אחסונו ועיבודו במטרה למצוא קשרים ולהסיק מתוכו תובנות. המידע הרפואי ישרת את המחקר האפידימיולוגי, יתמוך בפיתוח טכנולוגיות תומכות החלטה, ויאפשר להבין התנהגויות הקשורות בבריאות וחולי של אוכלוסיות מגוונות.

המרכז יבחן את האופנים בהם מיידעים מסוגים שונים משפיעים על תהליכי קבלת החלטות ברמת המטפל, המטופל, המחלקה והארגון. תבחנה הדילמות האתיות הקשורות בניהול המידע הרפואי והנגשתו לציבור. כיצד ניתן להנגיש את שירותי הבריאות לאוכלוסיות מיוחדות באמצעים מקוונים? כיצד מטופלים מקבלים החלטות באשר לקבלת טיפול בהסתמך על מידע רפואי? כיצד ניתן להשפיע על שינוי התנהגותי באמצעים מקוונים, יישומונים ולומדות? כיצד ניתן לתמרץ באמצעות הנגשת מידע רלבנטי התנהגויות רצויות ולדכא התנהגויות בלתי רצויות? כיצד ניתן להשפיע על תהליכים רגשיים וקוגניטיביים?

ד"ר שירלי בר לב: "מידע, ובעיקר מידע שאנו מפיקים כבדרך אגב, מעצם התפקוד היומיומי שלנו, אינו רק תוצר לוואי של פעילות מיחשובית, האופן שבו מידע מופק ונעשה בו שימוש מושפע מתפיסות העולם של המטפלים והמטופלים ומעצב אותם. האתגר הגדול שניצב בפנינו הוא לבחון איך הופכים מידע לידע ולמצוא כלים אופרטיביים לטייב תהליך זה".